KEMAL SANDIKÇI - TDV İslâm Ansiklopedisi

KEMAL SANDIKÇI

1944-2021
Müellif toplam 25 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDULLAH b. MAHREME
İslâmiyet’i ilk kabul eden sahâbîlerden biri.
AHMED b. SÂLİH et-TABERÎ
Mısırlı hadis hâfızı.
ALİ b. CA‘D
Bağdatlı muhaddis.
ÂMİR b. FÜHEYRE
Hz. Peygamber ve Hz. Ebû Bekir’le birlikte Medine’ye hicret eden sahâbî.
EBÛ SA‘D el-BAĞDÂDÎ
Hadis hâfızı.
EBÛ ÜMÂME
Sahâbî.
EBÜ’l-CEVZÂ
Basralı zâhid tâbiî.
EBÜ’l-VAKT
Ṣaḥîḥ-i Buḫârî râvilerinden.
HALÎLÎ, Ebû Ya‘lâ
el-İrşâd adlı eseriyle tanınan hadis hâfızı.
HAMDÂN es-SÜLEMÎ
Hadis hâfızı.
HEMMÂM b. MÜNEBBİH
İlk yazılı hadis metinlerinden eṣ-Ṣaḥîfetü’ṣ-ṣaḥîḥa adlı mecmuası ile tanınan tâbiî.
HÜR b. KAYS
Hz. Ömer’in danışma kurulunda yer alan sahâbî.
İBN ASÂKİR, Ebû Muhammed
Ünlü tarihçi Ebü’l-Kāsım İbn Asâkir’in oğlu, muhaddis ve tarihçi.
İBN HÜRREM
Muhaddis.
İBN ŞEYBE
Hadis hâfızı.
İBN UKDE
Şiî hadis hâfızı.
MÜSTAHREC
Bir hadis kitabındaki rivayetleri daha farklı isnadlarla toplayan hadis kitabı türü.
MÜ’TELİF ve MUHTELİF
Yazılışı aynı, okunuşu farklı olan râvi adlarıyla ilgili terim ve bu konuda yazılan eserlerin ortak adı.
MÜTTEFİK ve MÜFTERİK
Aynı adı taşıyan râvileri ifade eden terim ve bu konuda yazılan eserlerin ortak adı.
SÂBIK ve LÂHİḲ
Aynı muhaddisten hadis rivayet eden iki râvinin ölüm tarihleri arasında uzun bir zaman diliminin bulunmasını ifade eden hadis terimi.
TULEKĀ
Mekke’nin fethi sırasında müslüman olan Kureyşliler’i ifade eden bir terim.
TÜCÎBÎ
Sebteli muhaddis ve seyyah.
ÜMMÜ ŞERÎK
Kadın sahâbî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER