ABDULLAH b. TÂRIK - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH b. TÂRIK

عبد الله بن طارق
Müellif:
ABDULLAH b. TÂRIK
Müellif: NEVZAT AŞIK
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 28.09.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-tarik
NEVZAT AŞIK, "ABDULLAH b. TÂRIK", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-tarik (28.09.2023).
Kopyalama metni

Hicretin üçüncü yılında, müslümanlara zarar vermek isteyen Lihyânoğulları, komşuları Abdal ve Kare kabileleriyle ortak bir plan hazırladılar. Bu plan gereğince Abdal ve Kare kabilelerinden yedi kişi Medine’ye giderek kabile halkının müslüman olduğunu, kendilerine İslâmiyet’i ve Kur’ân-ı Kerîm’i öğretecek muallim istediklerini söylediler. Hz. Peygamber de Mersed b. Ebû Mersed (veya Âsım b. Sâbit) başkanlığında altı veya yedi kişilik bir heyeti onlarla birlikte muallim olarak gönderdi. Bu irşad heyeti, Mekke ile Tâif arasında bulunan ve Recî‘ diye anılan suyun başına gelince saldırıya uğradı. Heyette bulunan sahâbîlerden Mersed, Hâlid b. Bükeyr ve Âsım b. Sâbit şehid edildi. Hubeyb b. Adî, Abdullah b. Târık ve Zeyd b. Desine ise esir olarak Mekke’ye götürülürken Merrüzzahrân’da Abdullah bağlı bulunduğu ipten kurtuldu ve kılıcını çekerek Lihyânoğulları’nın üzerine yürüdü. Etrafına dağılan müşrikler onu tutarak şehid ettiler.

Bedir ve Uhud savaşlarına da katılmış olan Abdullah’ın kabri Merrüzzahrân’dadır.


BİBLİYOGRAFYA

, I, 158, 355, 357.

, II, 55-56; III, 454-455.

, III, 169-171.

İbn Hazm, Cevâmiʿu’s-sîre, Beyrut 1403/1983, s. 141-142.

(el-İṣâbe içinde), II, 313-314.

, III, 284.

, IV, 136.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 138-139 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER