NEVZAT AŞIK - TDV İslâm Ansiklopedisi

NEVZAT AŞIK

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis, Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABBAS b. UBÂDE
Akabe biatlarına katılan sahâbî.
ABDULLAH b. ŞEDDÂD
Hz. Peygamber zamanında doğan muhaddis tâbiî.
ABDULLAH b. TÂRIK
Hz. Peygamber tarafından muallim tayin edildikleri yere giderken pusuya düşürülüp şehid edilen sahâbîlerden biri.
BEDÎÜZZAMAN el-HEMEDÂNÎ
Arap edebiyatında makāme türünün ilk örneklerini veren şair ve kâtip.
DIRÂR b. EZVER
Şair ve cengâver sahâbî.
RETEN b. NASR
Sahâbî olduğunu iddia eden meşhur yalancı.
TAHAMMÜL
Hadislerin bir hocadan öğrenilmesi, başkalarına öğretilmesi ve rivayet edilmesi metotlarının ortak adı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER