ABDULLAH-ı BUHÂRÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH-ı BUHÂRÎ

عبد الله بخاري
Müellif:
ABDULLAH-ı BUHÂRÎ
Müellif: FİLİZ ÇAĞMAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 18.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-i-buhari
FİLİZ ÇAĞMAN, "ABDULLAH-ı BUHÂRÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-i-buhari (18.07.2024).
Kopyalama metni

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Geleneksel minyatür (tasvir) üslûbundan Batı resmine geçiş döneminde yetişen son tasvir sanatçıları arasında en tanınmış olanıdır. Eserlerini 1735-1745 yılları arasında verdiği, imzalı ve tarihli olanlarından anlaşılmaktadır. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde bir albüm şeklinde (TY, nr. 9364), Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde de bir albümün içinde (Hazine, nr. 2143) ve ayrıca parçalar halinde (YY, nr. 1042, 1043, 1086) bulunan eserleri, devrinin kadın ve erkek tiplerini, kıyafetlerini aksettirmektedir. Bunun yanında gül, lâle gibi çiçek resimleri de yapmıştır. Tasvirlerinde, bilhassa figürlerin yüzlerinin işlenişinde, Batı etkisiyle onlara boyut kazandırmaya çalıştığı görülür. Bunun dışında, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunan bir kitabın (Emanet Hazinesi, nr. 1380) lâke tekniğindeki cilt kapağının şemselerine yaptığı iki manzara resmi, Batı etkisindeki Türk resminde üçüncü boyutun verilmeye çalışıldığı “gerçekçi” tarzda yapılmış, bilinen en erken tarihli manzara kompozisyonlarıdır.


BİBLİYOGRAFYA

Günsel Renda, Batılılaşma Döneminde Türk Resim Sanatı (1700-1850), Ankara 1977.

W. B. Denny, Turkish Treasures from the Collection of Edwin Binney, 3rd, Portland Art Museum, Cat, nr. 67, Portland-Oregon 1979.

A. Sakisian, “La Peinture à Constantinople et Abdullah Boukhari, Miniaturiste Turc du XVIII ème siècle”, Revue de l’Art Ancien et Moderne, LIV, Paris 1928, s. 191-201.

F. Bânu Alkım, “Abdullah Buharî”, , nr. 69/348 (1982), s. 28-32.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 87-88 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER