FİLİZ ÇAĞMAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

FİLİZ ÇAĞMAN

Müellif toplam 13 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDULLAH-ı BUHÂRÎ
XVIII. yüzyıl Osmanlı minyatür sanatçısı.
ABDÜLAZÎZ b. ABDÜLVEHHÂB
Hoca Abdülazîz adıyla tanınan XVI. yüzyıl Safevî devri tasvir sanatçısı.
ABDÜLHAY HÂCE
XIV. yüzyılın ikinci yarısıyla XV. yüzyılın başlarında yaşayan minyatür ressamı.
ABDÜLMÜ’MİN el-HÛYÎ
XII. yüzyıl sonlarıyla XIII. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı kabul edilen Anadolu Selçuklu nakkaşı.
ÂGĀ MÎREK
XVI. yüzyılda yaşayan tasvir sanatçısı.
AHMED MÛSÂ
XIV. yüzyılda yaşayan tasvir sanatçısı.
AHMED TEKELÜ
XVI. yüzyıl Osmanlı saray kuyumcusu.
ALİ NAKKAŞ
XVI. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan Osmanlı tasvir sanatçısı.
ALİ TEBRÎZÎ, Hâce
Timurlular dönemi tasvir sanatçısı.
ALİ ÜSKÜDÂRÎ
XVIII. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Osmanlı müzehhibi ve lake ustası.
BABA NAKKAŞ
XV-XVI. yüzyıl Osmanlı nakkaşı.
BİHZÂD
Tanınmış minyatür sanatçısı.
KATI‘
Kâğıt veya deri oyma sanatı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER