ABDULLAH KIRÎMÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH KIRÎMÎ

Müellif:
ABDULLAH KIRÎMÎ
Müellif: M. UĞUR DERMAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 29.02.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-kirimi
M. UĞUR DERMAN, "ABDULLAH KIRÎMÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-kirimi (29.02.2024).
Kopyalama metni

Kırım’dan geldiği için Kırîmî nisbesiyle anılmıştır. Yazıda hocası Şeyh Hamdullah’ın torunlarından Derviş Mehmed’dir. “Şeyh vadisi”nde yazı yazmaya başladı ve büyük bir şöhrete kavuştu. Bu arada sülüs-nesih yazılarında yeni bir üslûp denemesine girişti. Sonunda muvaffak olamadığı gibi eski üslûbunu da bozdu. Gülzâr-ı Savâb’da ölümüne yakın tanburunu kırarak tövbe ettiği bildirildiğine göre, mûsiki ile de meşgul olduğunu söylemek mümkündür. Son zamanlarında mezarını yaptırıp taşını diktirdiği, taşın üzerine tarih olarak yan yana iki dokuz (99) yazdığı, soranlara da, “Talebelerimden bir dokuz daha yazacak bulunur” dediği rivayet edilir. Bu taş Edirnekapı Mezarlığı’nda iken hasara uğradığından Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’ne kaldırılmıştır.

Abdullah Kırîmî’nin üçte ikisini yazdığı ve önde gelen talebelerinden Emrullah Efendi’nin tamamladığı, muhakkak hattıyla bir En‘âm-ı Şerif, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’ndedir (AY, nr. 6763).


BİBLİYOGRAFYA

, s. 289.

, s. 58.

, s. 106.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 113 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER