ABDÜLVÂHİD b. SELÎM - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDÜLVÂHİD b. SELÎM

عبد الواحد بن سليم
Müellif:
ABDÜLVÂHİD b. SELÎM
Müellif: ZEKİ SÖNMEZ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 18.04.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdulvahid-b-selim
ZEKİ SÖNMEZ, "ABDÜLVÂHİD b. SELÎM", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdulvahid-b-selim (18.04.2024).
Kopyalama metni

Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Adına, Konya’daki Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin ceviz sandukası üzerinde yer alan kitâbede rastlanmaktadır. Bu sanduka, 1273 yılında vefat eden Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî için yapılmış olmasına rağmen, bilinmeyen bir tarihten beri Mevlânâ’nın babası Sultânü’l-ulemâ Bahâeddin Veled’in kabri üzerinde bulunmaktadır. Sandukanın şekil ve planı ile çoğu Mevlânâ’nın şiirlerinden seçilen yazı ve süsleme kompozisyonlarını Mimar Abdülvâhid b. Selîm hazırlamış, işçiliğini ise Hümâmeddin Muhammed adlı Konyalı bir ahşap ustası yapmıştır. Ayrıca Mimar Abdülvâhid b. Selîm’in Mimar Bedreddîn-i Tebrîzî ile birlikte Mevlânâ Türbesi’ni de inşa ettiği bilinmektedir.


BİBLİYOGRAFYA

L. A. Mayer, Islamic Architects and Their Works, Genève 1956, s. 34.

İ. Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitâbeleri ile Konya Tarihi, Konya 1964, s. 664-674.

Zeki Sönmez, Başlangıçtan XVI. Yüzyıla Kadar Anadolu’daki İslâm ve Türk Devri Yapılarında Çalışan Sanatkârlar (doktora tezi, 1981), İÜ Ed.Fak., s. 106-108.

Yusuf Akyurt, “Konya Asarı Atika Müzesi’nde Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’nin Sandukası”, Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi, III, Ankara 1936, s. 113-127.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 279 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER