ZEKİ SÖNMEZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ZEKİ SÖNMEZ

Müellif toplam 11 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÜLHALİM EFENDİ, Seyyid
XIX. yüzyıl Osmanlı mimarı.
ABDÜLVÂHİD b. SELÎM
XIII. yüzyıl Anadolu Selçuklu mimarı.
AHMED b. ABDULLAH b. ASLÎ
Karamanoğulları döneminde yaşayan mimar ve çini ustası.
AHMED b. BİZL el-MERENDÎ
XIII. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Selçuklu mimarı.
AHMED b. CEMÎL el-ÂMİDÎ
Anadolu’da adı bilinen ilk İslâm mimarı.
AHMED NAKKĀŞ el-HILÂTÎ
Mengücüklüler döneminde yaşayan mimar.
ALİ b. MÜŞEYMEŞ
Beylikler döneminde Anadolu’da eser veren bir mimar.
AYAS AĞA
Osmanlı mimarı.
HACI İVAZ PAŞA / 2. Bölüm: MİMARİ
Osmanlı veziri ve mimarı.
KÖLÜK b. ABDULLAH
Anadolu’da XIII. yüzyılda eser veren Selçuklu mimarı.
SİNÂN-ı ATÎK
Osmanlı mimarı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER