ABDÜLVEHHÂB b. ALİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDÜLVEHHÂB b. ALİ

عبد الوهاب بن علي
bk. KĀDÎ ABDÜLVEHHÂB
Mâlikî fakihi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER