ABDURRAHMAN b. HUCEYRE - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDURRAHMAN b. HUCEYRE

عبد الرحمن بن حجيرة
Müellif:
ABDURRAHMAN b. HUCEYRE
Müellif: ORHAN ÇEKER
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 24.01.2021
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdurrahman-b-huceyre
ORHAN ÇEKER, "ABDURRAHMAN b. HUCEYRE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdurrahman-b-huceyre (24.01.2021).
Kopyalama metni

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Emevîler zamanında Mısır Valisi Abdülazîz b. Mervân tarafından kadı tayin edildi. Ayrıca hazineyi yönetme, vaaz ve irşad işlerini de üstlenen İbn Huceyre’nin bu görevler karşılığında yılda 1000 dinar maaş aldığı bilinmektedir. Vefatının 80 veya 83 yıllarında olduğuna dair iki ayrı rivayet vardır.

Nesâî, Dârekutnî ve İbn Hibbân gibi hadis münekkitlerinin sika kabul ettiği İbn Huceyre, derin bir fıkıh bilgisine de sahipti. Nitekim İbn Abbas’ın, kendisinden fetva isteyen birine, “Aranızda İbn Huceyre varken bana mı soruyorsun?” diye çıkıştığı nakledilir. İbn Huceyre, sahâbîlerden Ebû Zer, İbn Mes‘ûd, Ebû Hüreyre, Ukbe b. Âmir ve Abdullah b. Amr b. Âs’tan hadis rivayet etmiştir. Kendisinden de oğlu Abdullah, Hâris b. Yezîd el-Hadramî, Abdullah b. Sa‘lebe el-Hadramî ve başkaları rivayette bulunmuşlardır.


BİBLİYOGRAFYA

 , s. 314-320.

, IX, 51.

, VI, 160.

, I, 295; II, 137.

Fahreddin Atar, İslâm Adliye Teşkilatı, Ankara 1979, s. 107, 115, 126, 224.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul'da basılan 1. cildinde, 167 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER