ABDÜRREZZÂK el-KÂŞÂNÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDÜRREZZÂK el-KÂŞÂNÎ

عبد الرزاق الكاشاني
bk. KÂŞÂNÎ, Abdürrezzâk
Tasavvufî tefsir ve terimlere dair eserleriyle tanınan mutasavvıf.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER