ADDÂS - TDV İslâm Ansiklopedisi

ADDÂS

عدّاس
Müellif:
ADDÂS
Müellif: AHMET ÖNKAL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 29.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/addas
AHMET ÖNKAL, "ADDÂS", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/addas (29.05.2024).
Kopyalama metni

Aslen Musul civarındaki Ninevâ şehri halkından bir hıristiyan olan Addâs, Mekkeli müşriklerin ileri gelenlerinden Şeybe b. Rebîa’nın veya kardeşi Utbe b. Rebîa’nın kölesiydi. Rivayete göre Hz. Hatice, Peygamber’in ilk vahye muhatap olmasıyla ilgili olayları Varaka b. Nevfel ile o zamanlar Mekke’de bulunan Addâs’a anlatmış ve her ikisi de Hz. Peygamber’e gelen meleğin Cebrâil olduğunu söyleyerek Hatice’yi teselli etmişlerdi.

Hz. Peygamber, İslâm’a davet için gittiği Tâif’te halktan eziyet ve işkence görünce Şeybe ve Utbe’nin bağına sığınmıştı. Addâs, burada efendilerinin emriyle bir tabak üzüm sunduğu Hz. Peygamber’le konuşma imkânı bulmuş ve onun peygamberliğini kabul ederek efendileri razı olmadığı halde müslüman olmuştur. Mekke müşrikleri Bedir Gazvesi için hazırlık yaparken onun efendileri Şeybe ve Utbe’ye yalvararak onları Hz. Muhammed’e karşı savaşmaktan vazgeçirmeye çalıştığı rivayet edilir. Addâs’ın nerede ve ne zaman öldüğü bilinmemektedir.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 33, 35, 42, 43.

, II, 421.

, I, 111, 140-141.

, II, 346.

, IV, 4.

, II, 466-467.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 355-356 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER