ADLİYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

ADLİYE

عدلية
bk. DÂVA
Bir hakkın mahkeme yoluyla talep edilmesi anlamında kullanılan hukuk terimi.

bk. KADI
Hukukî uyuşmazlıkları ve davaları karara bağlamak üzere devletçe tayin edilen görevli, hâkim.

bk. KAZÂ
Yargılama hukuku ve yargı kararı anlamında fıkıh terimi.

bk. MAHKEME

TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER