« Madde sayfasına git

AĞAOĞLU, Ahmet ile İLİŞKİLİ MADDELER

Hocası
RENAN, Ernest
Fransız şarkiyatçısı, dil âlimi, tarihçi ve edip.
İslâmiyet ile ilgili konularda etkilendiği fikir adamı
EFGĀNÎ, Cemâleddin
İslâmî uyanışı etkileyen XIX. yüzyıl fikir ve siyaset adamlarından.
Siyasetle ilgili konularda etkilendiği siyaset adamı
AHMED RIZÂ
Jön Türk hareketi liderlerinden ve Türk siyaset adamı.
Birlikte Füyûzât dergisini çıkardığı şair
TURAN, Ali
Türk düşüncesinin önde gelen temsilcilerinden, bilim adamı, şair ve ressam.
Müdürlüğünü yaptığı kütüphane
SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ
İstanbul’da değerli yazma ve basma eser koleksiyonlarının bulunduğu kütüphane.
Başyazarı olduğu gazete
TERCÜMÂN-ı HAKÎKAT
Ahmed Midhat Efendi’nin (ö. 1912) çıkardığı Türk basınının en uzun ömürlü gazetelerinden.
Başyazarı olduğu gazete
HÂKİMİYET-i MİLLİYE
1920-1935 yılları arasında Ankara’da yayımlanan siyasî gazete.
Yazdığı gazetelerden
HİKMET
Şehbenderzâde Ahmed Hilmi tarafından İstanbul’da önce haftalık, daha sonra günlük olarak yayımlanan siyasî ve fikrî gazete.
Yayımında rol oynadığı dergi
TÜRK YURDU
1911 yılından itibaren İstanbul ve Ankara’da yayımlanan Türkçü dergi.
Yazdığı dergilerden
SEBÎLÜRREŞÂD
Mehmed Âkif’in desteği ve başyazarlığında Eşref Edip’in yayımladığı dergi.
Yazdığı dergilerden
KÜLTÜR HAFTASI
Sanat, fikir ve edebiyat dergisi.
Kuruluşuna katıldığı dernek
TÜRK OCAĞI
II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde Türkçülüğü savunan dernek.
Batıcı görüşlerinden dolayı kendisini tenkit eden fikir adamlarından
GASPIRALI, İsmâil Bey
Kırımlı fikir adamı, eğitimci ve yayıncı.
Batıcı görüşlerinden dolayı kendisini tenkit eden fikir adamlarından
BABANZÂDE AHMED NAİM
Müderris, mütercim, fikir adamı ve yazar.
Batıcı görüşlerinden dolayı kendisini tenkit eden yazarlardan
SÜLEYMAN NAZİF
II. Meşrutiyet dönemi şairi, yazar ve gazeteci.
Batıcı görüşlerinden dolayı kendisini tenkit eden yazarlardan
KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri
Türk edip ve diplomatı.
Batıcı görüşlerinden dolayı kendisini tenkit eden fikir adamlarından
MEHMED İZZET
Türk sosyologu ve fikir adamı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER