AHKÂM-ı SULTÂNİYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHKÂM-ı SULTÂNİYE

bk. el-AHKÂMÜ’s-SULTÂNİYYE
Klasik İslâm hukuk literatüründe “devlet idaresiyle ilgili hükümler” mânasında kullanılan bir terim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER