AHMED b. ALİ er-REMMÂL - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMED b. ALİ er-REMMÂL

bk. İBN ZÜNBÜL
Mısırlı saray müneccimi ve tarihçi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER