AHMED b. FADLÂN - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMED b. FADLÂN

bk. İBN FADLÂN
İdil Bulgar Hanlığı’na gönderilen Abbâsî elçilik heyetinin kâtibi ve bu seferi anlatan seyahatnâmenin yazarı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER