« Madde sayfasına git

AHMED CÂVİD ile İLİŞKİLİ MADDELER

أحمد جاود
Önemli olayları kronolojik olarak yazmakla görevlendiren padişah
SELİM III
Osmanlı padişahı (1789-1807).
Doğduğu yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Görev yaptığı yer
HAS ODA
Enderun teşkilâtını oluşturan yedi kademeden (koğuş) en yükseğinin adı.
Yaptığı görev
ŞEHREMİNİ
Osmanlılar’da sarayların ihtiyaçlarıyla kamu binalarının tamir ve inşasına gereken malzemeyi temin eden görevli ve 1855’ten sonra belediye başkanı için kullanılan unvan.
Kabrinin bulunduğu yer
YAHYÂ EFENDİ KÜLLİYESİ
XVI. yüzyılda İstanbul’da Beşiktaş’ta Şeyh Yahyâ Efendi (ö. 978/1571) tarafından kurulan külliye.
Müntehabât-ı Câvid Bey adlı eserini yazarken istifade ettiği müellif
KÂTİB ÇELEBİ
XVII. yüzyıl Türk ilim dünyasının müsbet düşünceyi temsil eden büyük siması ve çeşitli konulara dair pek çok eserin müellifi.
Müntehabât-ı Câvid Bey adlı eserini yazarken istifade ettiği müellif
NAÎMÂ
İlk resmî Osmanlı vak‘anüvisi, tarihçi.
Müntehabât-ı Câvid Bey adlı eserini yazarken istifade ettiği müellif
SİLÂHDAR MEHMED AĞA
Osmanlı tarihçisi.
Müntehabât-ı Câvid Bey adlı eserini yazarken istifade ettiği müellif
ÂSIM EFENDİ, Çelebizâde
Osmanlı şeyhülislâmı, vak‘anüvis ve şair.
Müntehabât-ı Câvid Bey adlı eserini yazarken istifade ettiği müellif
ENVERÎ, Sâdullah
Osmanlı vak‘anüvisi.
Müntehabât-ı Câvid Bey adlı eserini yazarken istifade ettiği müellif
VÂSIF AHMED EFENDİ
Osmanlı vak‘anüvisi ve devlet adamı.
Müntehabât-ı Câvid Bey adlı eserini yazarken istifade ettiği müellif
AHMED RESMÎ
Osmanlı devlet adamı ve tarihçisi.
Müntehabât-ı Câvid Bey adlı eserini yazarken istifade ettiği müellif
EDİB MEHMED EMİN
Osmanlı vak‘anüvisi.
Eserini kaynak olarak kullanan kişi
CEVDET PAŞA
XIX. yüzyılın ünlü Türk âlimi ve devlet adamı.
Dilâver Ağazâde Ömer Efendi'nin zeylinin devamı olarak Verd-i Mutarrâ adıyla ikinci bir zeyil kaleme aldığı eser
HADÎKATÜ’l-VÜZERÂ
Osmanzâde Ahmed Tâib’in (ö. 1136/1724) Osmanlı sadrazamlarına dair biyografik eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER