AHMED ÇELEBİ, Şîve - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMED ÇELEBİ, Şîve

Müellif:
AHMED ÇELEBİ, Şîve
Müellif: NURİ ÖZCAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 23.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-celebi-sive
NURİ ÖZCAN, "AHMED ÇELEBİ, Şîve", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-celebi-sive (23.07.2024).
Kopyalama metni

Türk mûsikisinde daha çok Şîve lakabıyla tanınmaktadır. İstanbul’da doğdu. Devrinin meşhur mûsiki üstatlarından ders alarak kendini yetiştirdi. Mûsiki kabiliyetinin yanı sıra sesi de çok güzel olan Ahmed Çelebi’nin İstanbul Şehremini’deki Himmetzâde Tekkesi’ne zâkirbaşı olarak tayin edildiği bilinmektedir. Burada kazandığı şöhret yanında, bestelediği eserlerle de Sultan IV. Mehmed devrinin (1648-1687) tanınmış mûsikişinasları arasında yer aldı. Esad Efendi, onun yüzden fazla dinî ve din dışı eser bestelediğini söylemektedir. El yazması güfte mecmualarında bu eserlerinden bazısına rastlanmakta ise de zamanımıza hiçbir bestesi ulaşmamıştır.


BİBLİYOGRAFYA

Ebûishakzâde Esad Efendi, Atrabü’l-âsâr, Millet Ktp., Ali Emîrî, T, nr. 706, s. 98.

, I, 127.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 56 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER