AHMED EFENDİ, Mestçizâde - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMED EFENDİ, Mestçizâde

Müellif:
AHMED EFENDİ, Mestçizâde
Müellif: MUHİTTİN SERİN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 02.02.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-efendi-mestcizade
MUHİTTİN SERİN, "AHMED EFENDİ, Mestçizâde", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-efendi-mestcizade (02.02.2023).
Kopyalama metni

İstanbulludur. Babası Hacı Abdullah Efendi’dir. Hat sanatını Hoca Mehmed Râsim’den öğrendi ve 1731’de icâzet aldı. Mehmed Râsim Efendi’den sonra Galata Sarayı yazı hocalığına tayin edildi. Daha sonra Hüseyin Hablî’den boşalan Enderun Mektebi hat hocalığına naklolundu. Vefatında Mahmud Paşa Türbesi hazîresinde Tophaneli Mehmed Emin Efendi’nin kabri yakınına defnedildi. Hocası Mehmed Râsim Efendi’nin mezar taşı için yazdığı ibare, isim kısmı değiştirilerek kendi mezar taşına da hakkedilmiştir.

Ahmed Efendi, Şeyh Seyyid Ahmed Raûfî’ye intisap etmişti. Kaynaklarda şairliğinden bahsedilirse de şiirlerine rastlanmamıştır.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 123.

, s. 71.

Habîb, Hat ve Hattâtân, İstanbul 1306, s. 93.

, I, 163.

a.mlf., Türk Şairleri, I, 355-356.

Şevket Rado, Türk Hattatları, İstanbul, ts., s. 164.

R. Ekrem Koçu, “Ahmed Efendi (Mestçizâde)”, , I, 358.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 60 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER