AHMED EFENDİ, Siyâhî - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMED EFENDİ, Siyâhî

Müellif:
AHMED EFENDİ, Siyâhî
Müellif: ALİ ALPARSLAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 21.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-efendi-siyahi
ALİ ALPARSLAN, "AHMED EFENDİ, Siyâhî", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-efendi-siyahi (21.06.2024).
Kopyalama metni

İstanbul’da doğdu; babasının adı Sâlih’tir. Türk nesta‘lik hattının ilk büyük üstatlarından biri olarak kabul edilmiş, rengi siyah olduğundan Siyâhî lakabıyla anılmıştır. Hattı, akrabası meşhur hattatlardan Tophaneli Mahmud Efendi’den öğrenerek icâzet aldı. Askerî kassâm başkâtibi olarak Defterdar Kılıç Ali Paşa ile Trabzon’a giderken Ağva sahilinde vefat etti. Himmetzâde Abdullah Efendi’nin, vefatına düşürdüğü tarih şöyledir: “Haşrda rû-sefîd ola Siyâhî-i elemdîde” (1099/1687-88). Nesta‘lik yazıdaki başarısından dolayı devrinin İmâd’ı olarak kabul edilmiştir. Aynı zamanda şair olan Ahmed Efendi pek çok hattat yetiştirmiştir; Durmuşzâde Ahmed Efendi bunların en meşhurudur.

Eserlerinin bir kısmı bazı müze ve özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 63.

, s. 364.

Habîb, Hat ve Hattâtân, İstanbul 1306, s. 236.

Şevket Rado, Türk Hattatları, İstanbul, ts., s. 106, ayrıca bk. İndeks.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 61 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER