AHMED PAŞA CAMİİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMED PAŞA CAMİİ

Müellif:
AHMED PAŞA CAMİİ
Müellif: SEMAVİ EYİCE
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 25.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-pasa-camii--lefkose
SEMAVİ EYİCE, "AHMED PAŞA CAMİİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-pasa-camii--lefkose (25.06.2024).
Kopyalama metni

Caminin bânisi Arap lakabıyla tanınan Ahmed Paşa, XVI. yüzyılda yaşadığına ve Kıbrıs fethine katıldığına göre, caminin de aynı yüzyıl içinde inşa edilmiş olması gerekir. Ayvansarâyî Hadîkatü’l-cevâmi‘de, İstanbul’da Fındıklı’daki bir çeşmenin Arap Ahmed Paşa Vakfı olarak 983’te (1575-76) yaptırıldığını bildirirken, Vefeyât-ı Selâtîn’de muhtemelen bir hata sonucu, Arap Ahmed Paşa’nın 966 (1558-59) tarihinde öldüğünü kaydetmektedir.

Lefkoşe’deki cami çeşitli tamirler görmüş ise de esas mimarisi bellidir. Cami muntazam yontulmuş kesme taşlardan yapılmış bir son cemaat yerini takip eden kubbeli bir harim mekânından ibarettir. İçten ve dıştan payandalarla takviye edilmiş duvarlar bir kare meydana getirirler. Bu kareden, dıştan sekizgen kasnaklı ve 6 m. kadar çapında olan kubbe yuvarlağına geçiş, içeride köşelerde dört tromp ile sağlanmıştır. Minare de şerefe çıkmalarındaki mukarnasları ile Türk mimarisinin klasik devresine işaret eder. Ahmed Paşa Camii Kıbrıs’ta Türk mimarisinin en başta gelen örneklerinden biridir. Caminin kurucusu Ahmed Paşa’nın İstanbul’da Fındıklı’da bir yalısının bulunduğu, türbesinin de hemen bu yalının bitişiğinde olduğu bilinmektedir. Bugün Mimar Sinan Üniversitesi (eski Güzel Sanatlar Akademisi) önündeki bahçenin yerinde bulunan bu türbe ile Ahmed Paşa’nın çeşmesi ve zevcesinin vakfı olan Hatuniye Camii ile tekkesi, 1955’teki istimlâkler sırasında yıkılmış ve ortadan kaldırılmıştır.


BİBLİYOGRAFYA

, II, 78-80.

a.mlf., Vefeyât-ı Selâtîn, s. 38.

G. Jeffery, A Description of the Historic Monuments of Cyprus, Kıbrıs 1918, s. 55.

Oktay Aslanapa, Kıbrıs’da Türk Eserleri, İstanbul 1975, s. 6.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 115 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER