SEMAVİ EYİCE - TDV İslâm Ansiklopedisi

SEMAVİ EYİCE

1922-2018
Müellif toplam 440 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları, Türk Tarihi ve Medeniyeti, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Dinler Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, İslam Bilim Tarihi, İranî Diller ve Edebiyatları
Müellifin özgeçmişi
İstanbul Kadıköy’de doğdu (1922). Galatasaray Lisesi’ni bitirdi (1943). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden (1948) “İstanbul Minareleri” konulu teziyle mezun oldu. Aynı fakültenin Sanat Tarihi Kürsüsü’nde “Side’nin Bizans Dönemine Ait Yapıları” başlıklı teziyle doktorasını (danışman: Ord. Prof. Arif Müfid Mansel, 1952) tamamladı. “İstanbul’da Son Devir Bizans Mimarisi” başlıklı takdim çalışmasıyla doçent (1955), “İlk Osmanlı Devrinin Dini-İçtimai Bir Müessesesi: Zâviyeler” takdim çalışmasıyla profesör unvanı (1964) aldı.

1948 yılında asistan olarak intisap ettiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Başkanlığı’ndan emekli oldu (1990). Bu fakültede öğretim üyeliğinin yanı sıra Bizans Sanatı Tarihi Kürsüsü’nün idareciliğini de yaptı (1963-1990). Hacettepe (1972-74), Bochum (1974), Sorbonne, Genève (1976) üniversitelerinde ve Collége de France’ta (1976) misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi. Mimar Sinan Üniversitesi’nde lisans ve Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı’nda (2007-2008) yüksek lisans dersleri verdi. Brüksel, Münih, Mainz, Münster, Berlin, Roma, Ravenna, Venedik, Ohri, Bükreş, Selânik, Belgrad ve Washington’da konferans ve kongrelerde tebliğler sundu.

Başlangıcından itibaren TDV İslâm Ansiklopedisi çalışmalarına önemli katkılar sundu; Ansiklopedi İnceleme Kurulu ve Ansiklopedi İlim Kurulu üyeliklerinde bulundu (1989-2000). Müellif-redaktör ve İslâm Sanatları (Mimari) İlim Kurulu üyesi olarak ansiklopedi mutfağında bizzat hizmet verdi; telif ettiği 440 madde veya madde bölümü ile en çok maddesi olan yazarlar listesinde en üst sıraya yerleşti, bir çok maddenin ilmî redaksiyonunu yaptı.

Eski Eserler Encümeni (1956-96), Türk Tıp Tarihi Enstitüsü (1957), Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu (1958-1998), Anıtlar Kurulu (1958-1996), Türk Tarih Kurumu (1968-1983), Belçika Krallık Akademisi, Amerikan Arkeoloji Enstitüsü, Alman Arkeoloji Kurumu üyeliği ve Atatürk Kültür Merkezi şeref üyeliği (2015) bulunmaktadır.

Türkiye Bilimsel Araştırmalar Kurumu Hizmet Ödülü (TÜBA, 1997), Fransa hükümeti tarafından verilen Légion d’Honneur Nişanı (1998), Atatürk Kültür Merkezi Hizmet Ödülü (2009), Avrupa Kültürleri İstanbul Buluşması temalı onur ödülü (Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı-TÜRSAK, 2009), T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü (2011), Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği Özel Ödülü (ESKADER, 2012), ve TDV İslâm Ansiklopdisi’ne katkıları sebebiyle T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Yüzyılın İslâm Kültür Hizmeti Onur ve Hizmet Ödülleri” kapsamında hizmet ödülüne (2014) lâyık görüldü.

28 Mayıs 2018’de İstanbul’da vefat etti ve Fatih Camii hazîresine defnedildi.

İlmî ve akademik çalışmalarında medeniyet ve sanat tarihi genel başlığı altında Bizans sanatı ve tarihi; İstanbul tarihi; Türk medeniyeti, mimarisi ve sanatı; Osmanlı coğrafyasındaki Türk eserleri alanlarında yoğunlaştı.

Istanbul Petit Guide a Travers les Monumens Byzantins et Turcs (İstanbul 1955), Son Devir Bizans Mimarisi: İstanbul’da Palaiologos’lar Devri (İstanbul 1963), Karadağ (Binbirkilise) ve Karaman Çevresinde Arkeolojik İncelemeler (İstanbul 1971), Bizans Devrinde Boğaziçi (İstanbul 1976), Ayasofya (İstanbul 1984), Tarih Boyunca İstanbul (İstanbul 2006) ve Eski İstanbul’dan Notlar (İstanbul 2006) başlıca eserleridir.
Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2018
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDAL KÖPRÜSÜ
Bursa-Mudanya yolu üzerinde Nilüfer çayı üstünde kurulmuş XVII. yüzyıla ait bir köprü.
ÂBİDE-i HÜRRİYET
İstanbul’da Şişli semtinde II. Meşrutiyet’in hâtırası olarak yapılmış anıt.
ACEMÎ b. EBÛ BEKİR
XII. yüzyılda Azerbaycan’da yaşayan mimar.
ADALET KASRI
Edirne Sarây-ı Hümâyunu’nda bir kule ve üstünde yer alan kasır.
ÂDİLE SULTAN SARAYI
İstanbul Kandilli’de sultan sarayı.
ADLER, Johann Heinrich Friedrich
İstanbul camilerinin mimari özellikleri üzerine Avrupa’daki ilk araştırmayı yayımlayan Alman mimar.
AĞAKAPISI
Osmanlılar’da yeniçeri ağasının resmî makamına ve ikamet yerine verilen ad.
AĞALAR CAMİİ
Topkapı Sarayı’nda Hırka-i Saâdet Dairesi’nin yakınında bulunan cami.
AĞAOĞLU, Mehmet
Türk sanat tarihi uzmanı ve profesörü.
AĞIRLIK KULESİ
Mimaride kullanılan bir yapı unsuru.
AHÎ ELVAN CAMİİ
Ankara’da Koyunpazarı semtinde XIV. yüzyıla ait cami.
AHÎ ŞERAFEDDİN CAMİİ
Ankara’da Samanpazarı semtinde XIII. yüzyıla ait cami.
AHÎ ŞERAFEDDİN TÜRBESİ
Ankara’da Samanpazarı semtinde XIV. yüzyıla ait türbe.
AHMED III ÇEŞMESİ
İstanbul’da Bâb-ı Hümâyun ile Ayasofya arasında XVIII. yüzyıla ait büyük meydan çeşmesi ve sebil.
AHMED III ÇEŞMESİ
Üsküdar’da İskele Meydanı’nda XVIII. yüzyıla ait meydan çeşmesi.
AHMED III KÜTÜPHANESİ
Topkapı Sarayı’nın üçüncü avlusunda Arz Odası arkasında XVIII. yüzyıla ait kütüphane.
AHMED BEY CAMİİ
Bulgaristan’ın Hezargrad (şimdiki Razgrad) şehrinde bulunan XVII. yüzyıl başlarına ait bir cami.
AHMED BÎCAN TÜRBESİ
Gelibolu’da XV. yüzyıla ait türbe.
AHMED GAZİ CAMİİ
Milas’ta XIV. yüzyılda Menteşeoğulları döneminde yapılmış cami.
AHMED GAZİ MEDRESESİ ve TÜRBESİ
Milas Peçin’de Menteşeoğulları dönemine ait medrese ve türbe.
AHMED PAŞA CAMİİ
Lefkoşe’de XVI. yüzyıla ait cami.
AHMED PAŞA KÜLLİYESİ
XVI. yüzyılda İstanbul’da Topkapı’da inşa edilen cami, medrese, sıbyan mektebi, çeşme ve türbeden meydana gelen külliye.
AHMER HANI
Filistin’de Beysân yakınlarında XIV. yüzyıla ait Memlük kervansarayı.
AKADEMİ
İstanbul’da yayımlanmış sanat dergisi.
AKBAŞ HANI
Eski Konya-Aksaray yolu üzerinde bir Selçuklu hanı.
AKHAN
Denizli yakınında, Çivril yolu üzerinde XIII. yüzyıla ait kervansaray.
AKKÖPRÜ
Eski Ankara-İstanbul yolunun başında Çubuk suyu üzerinde bir Selçuklu devri köprüsü.
AKMANASTIR
Konya ile Sille arasında Mevlânâ’nın ziyaret ettiği bir Ortodoks Bizans manastırı.
AKMEDRESE
Niğde’de Karamanoğulları devrinde yapılmış bir medrese.
AKMER CAMİİ
Kahire’de Fâtımîler devrine ait cami.
AKŞEMSEDDİN TÜRBESİ
Bolu’nun Göynük kazasında Akşemseddin’in defnedildiği kabir.
AKYAZILI SULTAN ÂSİTÂNESİ
Bulgaristan’da Varna ile Balçık arasında XVI. yüzyıla ait bir tekke.
ALACA İMARET CAMİİ
Selânik’te XV. yüzyıla ait bir cami.
ALÂEDDİN BEY CAMİİ
Bursa Kalesi içinde Türk devrinin ilk eseri olan cami.
ALÂEDDİN BEY TÜRBESİ
Karaman’da Hisar mahallesinde XIV. yüzyıl sonlarına ait türbe.
ALÂEDDİN CAMİİ
Selçuklular devrinde Konya’da yapılan bir cami.
ALÂEDDİN KÖŞKÜ
Konya’da Selçuklu sultanlarının sarayının kalıntısı.
ALAKÖPRÜ
Ermenek-Anamur yolunda, Göksu üzerinde Karamanoğulları devrine ait bir köprü.
ALAY KÖŞKÜ
Padişahların geçit yapan alayları seyretmesi için yapılmış köşk.
ALEMŞAH KÜMBETİ
Sivrihisar’da XIV. yüzyıla ait bir türbe.
ALİ, Hacı
XIV. yüzyılda yaşamış Osmanlı devri Türk mimarı.
ALİ BEY CAMİİ
Bulgaristan Karlıova’da XV. yüzyıla ait bir cami.
ALİ CÂFER KÜMBETİ
Kayseri’de XIV. yüzyıla tarihlenen bir türbe.
ALİ PAŞA CAMİİ
Babaeski’de XVI. yüzyıla ait cami.
ALİ PAŞA CAMİİ
XVI. yüzyılda Macaristan’ın Sigetvar (Szigetvár) şehrinde inşa edilen cami.
ALİ PAŞA CAMİİ
Tokat’ta bulunan XVI. yüzyıla ait bir cami.
ALİ PAŞA CAMİİ ve TÜRBESİ
Romanya’nın Dobruca bölgesinde Babadağı kasabasında bir cami ve türbe.
ALİ PAŞA ÇARŞISI
Edirne’de XVI. yüzyıla ait arasta veya kapalı çarşı.
ALİ PAŞA HANI
İstanbul’da Küçükpazar semtinde XVIII. yüzyıla ait bir ticaret hanı.
ALLOM, Thomas
XIX. yüzyılda İstanbul ile diğer bazı şehir ve kasabaların resimlerini yapan bir İngiliz mimar ve ressam.
ALMAN ÇEŞMESİ
İstanbul’da Sultanahmet Meydanı’nda XIX. yüzyıla ait çeşme.
ALPULLU KÖPRÜSÜ
Trakya’da Alpullu-Hayrabolu yolunda Ergene üzerinde kurulmuş taş köprü.
ALTAN, Kemal
Türk mimari eserleri üzerinde restorasyon çalışmaları yapan yüksek mimar ve araştırmacı.
ALTIGÖZ KÖPRÜSÜ
Afyonkarahisar demiryolu istasyonu yakınında Akarçay üzerinde Selçuklular devrine ait bir köprü.
AMCAZÂDE HÜSEYİN PAŞA YALISI
İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında XVII. yüzyıl sonlarına ait bir yalı.
AMR b. ÂS CAMİİ
Kahire’de Mısrü’l-kadîme adıyla da anılan Fustat’ta Amr b. Âs tarafından yaptırılan cami.
ANADOLU
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Enstitüsü tarafından 1956’dan beri yayımlanmakta olan yıllık arkeoloji ve sanat tarihi dergisi.
ANADOLU SANATI ARAŞTIRMALARI
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi ve Rölöve Kürsüsü tarafından yayımlanan yıllık dergi.
ANADOLUHİSARI
İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında XIV. yüzyılda yapılmış hisar.
ANATOLIAN STUDIES
Ankara’daki İngiliz Arkeoloji Enstitüsü tarafından yayımlanan sanat tarihi ve arkeoloji dergisi.
ANATOLICA
İstanbul’da Hollanda Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü tarafından yayımlanan yıllık dergi.
ANIT
Konya’da yayımlanan sanat ve tarih dergisi.
ARAMON, Gabriel de Luetz, Baron d’
XVI. yüzyılda İstanbul’a gelmiş ve gördüklerini hâtırat şeklinde kaleme almış olan Fransız elçisi.
ARAP CAMİİ
İstanbul’da Galata’da kiliseden çevrilme en büyük cami.
ARCHIVES ASIATIQUES
İstanbul’da, belli başlı İslâm ülkeleri hakkında her türlü incelemeleri yayımlamak üzere hazırlanan Fransızca dergi.
ARGIT HANI
Konya-Akşehir yolu üzerinde Selçuklu dönemine ait kervansaray.
ARKİTEKT
Mimarlık ve sanat tarihi dergisi.
ARNOLD, Sir Thomas Walker
İslâm medeniyeti ve sanat tarihi üzerine yayınları bulunan İngiliz müsteşrik.
ARS ISLAMICA
Amerika Birleşik Devletleri’nde yayımlanan İslâm sanatları dergisi.
ARS ORIENTALIS
Doğu sanatları hakkında Amerika Birleşik Devletleri’nde yayımlanan yıllık dergi.
ARSEVEN, Celâl Esat
Türk sanat tarihinin öncü araştırmacılarından, ansiklopedi yazarı ve ressam.
ARSLAN PAŞA CAMİİ
Bugün Yunanistan sınırları içinde bulunan Yanya’da XVII. yüzyılda yapılmış Arslan Paşa Külliyesi’ne ait cami.
ARSLANAĞA KÖPRÜSÜ
Bosna-Hersek’te bir Osmanlı devri Türk köprüsü.
ARSLANHANE
İstanbul’da Osmanlı devrinde bazı hizmetlerde kullanılmış eski bir Bizans kilisesi.
ARTA KÖPRÜSÜ
Batı Yunanistan’da Osmanlılar tarafından XV. yüzyıl sonlarında yaptırılan bir köprü.
ARZ ODASI
Edirne Sarayı’nda kabullere mahsus daire.
ARZ ODASI
İstanbul’da Topkapı Sarayı’nda kabullere mahsus daire.
ÂŞIK PAŞA CAMİİ
İstanbul’da Fâtih Külliyesi ile Haliç arasındaki yamaçta XVI. yüzyıla ait cami ve müştemilâtı.
ÂŞIK PAŞA TÜRBESİ
Büyük Türk mutasavvıf-şairlerinden Âşık Paşa’nın Kırşehir’deki türbesi.
ÂŞİR EFENDİ KÜTÜPHANESİ / 2. Bölüm: MİMARİ
İstanbul Bahçekapı’da XVIII. yüzyılda kurulan vakıf kütüphanesi.
AT̲H̲ĀR-é ĪRĀN
İran’da tarihî değer taşıyan sanat eserlerini tanıtmak üzere Fransızca olarak yayımlanan dergi.
ÂTIF EFENDİ KÜTÜPHANESİ / 2. Bölüm: MİMARİ
İstanbul Vefa’da XVIII. yüzyılda kurulan vakıf kütüphanesi.
ATİK ALİ PAŞA CAMİİ
İstanbul Çemberlitaş’ta XVI. yüzyıl başlarına ait cami ve manzumesi.
ATİK ALİ PAŞA CAMİİ
İstanbul’un Karagümrük semtinde bir cami.
ATİK MUSTAFA PAŞA CAMİİ
İstanbul’da Ayvansaray semtinde kiliseden çevrilme cami.
ATİNA / 2. Bölüm: Atina'da Türk Mimari Eserleri
Yunanistan’ın başşehri ve en büyük yerleşim merkezi.
AYAS PAŞA CAMİİ
Tekirdağ’ın Saray ilçesinde XVI. yüzyılda yapılmış cami.
AYAS PAŞA TÜRBESİ
İstanbul’da Eyüp Camii’nin arkasında Bostan İskelesi’ne açılan kapının sağında bir türbe.
AYASAĞA KASRI
İstanbul’un Rumeli tarafında günümüzde de aynı adla anılan yerde XIX. yüzyılda yapılmış sultan kasrı.
AYASOFYA / 1. Bölüm
Bizans devrinde İstanbul’un en büyük kilisesi iken fetihten sonra şehrin ulucamii haline getirilen ve etrafında zamanla bir külliye teşekkül eden mâbed.
AYASOFYA / 2. Bölüm: AYASOFYA HAMAMI
Bizans devrinde İstanbul’un en büyük kilisesi iken fetihten sonra şehrin ulucamii haline getirilen ve etrafında zamanla bir külliye teşekkül eden mâbed.
AYASOFYA / 3. Bölüm: AYASOFYA İMARETİ
Bizans devrinde İstanbul’un en büyük kilisesi iken fetihten sonra şehrin ulucamii haline getirilen ve etrafında zamanla bir külliye teşekkül eden mâbed.
AYASOFYA / 5. Bölüm: MİMARİ
Bizans devrinde İstanbul’un en büyük kilisesi iken fetihten sonra şehrin ulucamii haline getirilen ve etrafında zamanla bir külliye teşekkül eden mâbed.
AYASOFYA / 6. Bölüm: AYASOFYA MEDRESESİ
Bizans devrinde İstanbul’un en büyük kilisesi iken fetihten sonra şehrin ulucamii haline getirilen ve etrafında zamanla bir külliye teşekkül eden mâbed.
AYASOFYA / 7. Bölüm: AYASOFYA MUVAKKİTHÂNESİ
Bizans devrinde İstanbul’un en büyük kilisesi iken fetihten sonra şehrin ulucamii haline getirilen ve etrafında zamanla bir külliye teşekkül eden mâbed.
AYASOFYA / 8. Bölüm: AYASOFYA SEBİLLERİ
Bizans devrinde İstanbul’un en büyük kilisesi iken fetihten sonra şehrin ulucamii haline getirilen ve etrafında zamanla bir külliye teşekkül eden mâbed.
AYASOFYA / 9. Bölüm: AYASOFYA SIBYAN MEKTEBİ
Bizans devrinde İstanbul’un en büyük kilisesi iken fetihten sonra şehrin ulucamii haline getirilen ve etrafında zamanla bir külliye teşekkül eden mâbed.
AYASOFYA / 10. Bölüm: AYASOFYA ŞADIRVANI
Bizans devrinde İstanbul’un en büyük kilisesi iken fetihten sonra şehrin ulucamii haline getirilen ve etrafında zamanla bir külliye teşekkül eden mâbed.
AYASOFYA CAMİİ
Benefşe Kalesi’nde Kanûnî tarafından Fethiye adıyla kiliseden çevrilen cami.
AYASOFYA CAMİİ
Edirne’de Kaleiçi’nde geçen yüzyıla kadar Ayasofya adıyla tanınan cami.
AYASOFYA CAMİİ
Edirne’nin Enez ilçesinde kiliseden çevrilen cami.
AYASOFYA CAMİİ
İznik’te fetihten sonra kiliseden çevrilen cami.
AYASOFYA CAMİİ
Makedonya’nın Ohri şehrinde bulunan ve Osmanlılar döneminde kiliseden çevrilen cami.
AYASOFYA CAMİİ
Yunanistan’ın Selânik şehrinde kiliseden çevrilen cami.
AYASOFYA CAMİİ
Bulgaristan’ın Sofya şehrinde kiliseden çevrilen cami.
AYASOFYA CAMİİ
Trabzon’da şehrin doğu tarafında kiliseden çevrilen cami.
AYASOFYA CAMİİ
Kırklareli’nin Vize ilçesinde kiliseden çevrilen cami.
AYAŞ HANI
Şam’dan Bağdat’a giden yol üstünde bulunan bir XIII. yüzyıl kervansarayı.
AYAZMA
Rum Ortodokslar’ın kutsallaştırıp bir kült yeri haline getirdikleri su kaynaklarına verilen ad.
AYAZMA CAMİİ
İstanbul’da Üsküdar’ın Salacak sırtlarında XVIII. yüzyıla ait selâtin camii.
AYNALI KÖŞK
Edirne Sarayı’nın sınırları içindeki köşklerin en son yapılanı.
AYNALIKAVAK SARAYI
İstanbul’da Haliç kıyısında Kasımpaşa ve Hasköy arasında büyük bir sahilsarayı.
AYNAROZ
Bugün Kuzey Yunanistan sınırları içinde kalan Halkidikya yarımadasının tamamen manastırlarla kaplı Ege denizine uzanan bir ucu.
AYRILIK ÇEŞMESİ
İstanbul Kadıköy’de eski Bağdat sefer ve kervan yolunun başlangıcı olan menzil yeri ve çeşmesi.
AYRILIK ÇEŞMESİ MEZARLIĞI
İstanbul Kadıköy’de bir mezarlık.
AYŞEKADIN CAMİİ
Edirne’de İstanbul yolu üzerinde Ayşekadın semtinde XV. yüzyıla ait cami.
AYVANSARAY
İstanbul’da tarihî yarımadanın kuzeybatı köşesinde surlar içinde bir semt.
AYYILDIZ
Türk bayrağının başlıca unsurları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî alâmeti.
AZAPKAPI CAMİİ
İstanbul’da Unkapanı Köprüsü’nün Şişhane tarafındaki ayağı yanında XVI. yüzyıla ait cami.
AZAPKAPI ÇEŞMESİ ve SEBİLİ
İstanbul’da Azapkapı Camii yanında XVIII. yüzyılda yapılmış çeşme ve sebil.
AZEB BEY MESCİDİ ve TÜRBESİ
Bursa’da XV. yüzyıla ait mescid ve türbe.
AZERBAYCAN YURT BİLGİSİ
İstanbul’da yayımlanan aylık tarih, edebiyat ve sanat dergisi.
AZİZİYE CAMİİ
İstanbul Maçka’da XIX. yüzyılda yapımına başlanıp bânisi Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesi üzerine tamamlanamayan cami.
AZİZİYE CAMİİ
Konya’da çarşı içinde XIX. yüzyılda yapılmış cami.
AZİZİYE CAMİİ
Kuzey Romanya’da Dobruca’nın Tulça (Tulcea) kasabasında XIX. yüzyıla ait bir cami.
BÂB-ı HÜMÂYUN / 1. Bölüm
Topkapı Sarayı denilen Sarây-ı Cedîd’in dışarıya açılan en büyük kapısı.
BABAESKİ KÖPRÜSÜ
Babaeski ilçesinde XVII. yüzyıla ait bir köprü.
BÂBIÂLİ / 2. Bölüm: MİMARİ
XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren Paşa Kapısı ve Sadâret Dairesi, nezâretlerin kurulmasından sonra da Osmanlı hükümeti mânasında kullanılan bir tabir.
BABINGER, Franz
Alman tarihçi ve şarkiyatçısı.
BÂBÜSSAÂDE
İstanbul’da Topkapı Sarayı denilen Sarây-ı Cedîd’in üçüncü kapısı.
BÂBÜSSELÂM
Topkapı Sarayı’nın ikinci avlusuna geçişi sağlayan en büyük kapısı.
BAĞDAT KÖŞKÜ
Topkapı Sarayı’nda XVII. yüzyılda yapılmış köşk.
BAHÇELİK KÖPRÜSÜ
Bugün Arnavutluk’ta kalmış Türk devri sonlarına ait bir köprü.
BALABAN AĞA MESCİDİ
İstanbul’da eski bir Bizans yapısından çevrilmiş mescid.
BALAT HAMAMI
İstanbul’da Balat semtinde XV. yüzyıla ait hamam.
BÂLÎ BEY CAMİİ
Bursa Yenişehiri’nde XV. yüzyıl sonlarında yapılan cami.
BÂLÎ BEY HANI
Bursa’da XV. yüzyıl sonlarında yaptırılan han.
BÂLÎ PAŞA CAMİİ
İstanbul’da Sinan’ın ilk eserlerinden olan XVI. yüzyıla ait cami.
BALKAPANI HANI
İstanbul Eminönü’nde şehrin en eski ticaret hanlarından biri.
BARTHOLD, Vasilij Viladimiroviç
Rus Türkolog ve şarkiyatçısı.
BARTLETT, William Henry
Miss Pardoe’nin İstanbul hakkındaki eserini resimleyen İngiliz ressamı.
BARUTHÂNE
Osmanlı döneminde devletin barut ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli şehirlerde kurulmuş müesseselere verilen genel ad.
BATILILAŞMA / 6. Bölüm: MİMARİ
Batı dışındaki toplumlarda Batı’nın gelişmişlik seviyesine ulaşma çabalarını ifade etmek için kullanılan bir tabir.
BAYEZİD PAŞA CAMİİ
Amasya’da XV. yüzyıl başlarında yapılan cami.
BAYRAKLI CAMİ
Belgrad’da Türk devrinden günümüze kadar ayakta kalan cami.
BAYRAKTAR CAMİİ
Kıbrıs’ta, adanın fethi sırasında surlara ilk bayrağı diken alemdarın hâtırasına yaptırılan cami.
BAYRAKTAREVİÇ, Fehim
Yugoslavyalı Türkolog.
BAYRAMPAŞA DERESİ KÖPRÜSÜ
İstanbul’da Yenibahçe deresi olarak da anılan dere üzerinde kurulmuş köprü.
BEDESTEN
Osmanlı dönemi Türk şehirlerinde ticaret bölgesinin çarşı içindeki merkezi ve değerli malların saklanıp satıldığı bir bina türü.
BEHRAMKALE KÖPRÜSÜ
Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesinde Osmanlı devrine ait köprü.
BELGELER
Tarihî vesikaların neşri için Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanan dergi.
BELIN, François-Alphonse
Fransız diplomat ve şarkiyatçısı.
BELL, Gertrude Lowthian
Ortadoğu’da İngiliz ajanlığı yapan kadın arkeolog ve sanat tarihçisi.
BELLETEN
Türk Tarih Kurumu’nun yayın organı olan dergi.
BELON, Pierre
Türk toplum hayatıyla ilgili bir seyahatnâme kaleme alan Fransız tabiat bilimcisi.
BENDER KALESİ
Osmanlı Devleti’nin Boğdan sınırında serhad kalesi.
BERCHEM, Max van
Arap epigrafyasının kurucusu İsviçreli şarkiyatçı.
BEREKETZÂDE ÇEŞMESİ
İstanbul’da XVIII. yüzyılda yapılmış çeşme.
BERNARD, Karl Ambros
İstanbul’da ilk tıp mektebini kuran Avusturyalı hekim.
BERTRANDON de la BROQUIÈRE
XV. yüzyılda Osmanlı topraklarında ve Anadolu’da dolaşan Fransız seyyahı.
BEŞİR AĞA CAMİİ
Topkapı Sarayı’nın ikinci avlusunda XVIII. yüzyılda yapılmış cami.
BEŞİR AĞA KÜLLİYESİ
Dârüssaâde ağası Hacı Beşir Ağa tarafından yaptırılan külliye.
BEY MESCİDİ
İstanbul Eyüp’te XVI. yüzyılda yapılan mescid.
BEYAZIT II CAMİİ ve KÜLLİYESİ
Amasya’da II. Bayezid tarafından XV. yüzyıl sonlarında yaptırılan külliye.
BEYAZIT II CAMİİ ve KÜLLİYESİ
Edirne’de II. Bayezid tarafından XV. yüzyıl sonlarında inşa ettirilen külliye.
BEYAZIT II CAMİİ ve KÜLLİYESİ
İstanbul’da Sultan II. Bayezid tarafından yaptırılan selâtin camii ile ek binaları.
BEYAZIT II KÖPRÜSÜ
Edirne’de Tunca nehri üzerinde XV. yüzyıl sonlarında yapılan köprü.
BEYAZIT II KÖPRÜSÜ
Sakarya ilinin Geyve ilçesinde XV. yüzyıl sonunda yapılan köprü.
BEYAZIT II KÖPRÜSÜ
Çorum ilinin Osmancık ilçesinde XV. yüzyıl sonunda yapılan köprü.
BEYAZIT HAMAMI
İstanbul Beyazıt’ta Sultan II. Beyazıt Külliyesi’ne ait hamam.
BEYHAN SULTAN ÇEŞMESİ
İstanbul Boğaziçi’nde XIX. yüzyıl başlarına ait çeşme.
BEYLERBEYİ CAMİİ ve KÜLLİYESİ
Edirne’de XV. yüzyılın ilk yarısında yapılan cami ve etrafındaki külliye.
BEZİRGÂNBAŞI CAMİİ
İstanbul Kocamustafapaşa’da XVI. yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılan cami.
BIRGE, John Kingsley
Bektaşîlik tarihiyle uğraşan Amerikalı Türkolog.
BODRUM CAMİİ
İstanbul Lâleli’de Mesihpaşa mahallesinde kiliseden çevrilme cami.
BODRUM HANI
İstanbul’da XV. yüzyılda yapılan şehrin en eski ticaret hanlarından biri.
BOĞAZKÖPRÜ
Sivas yakınında XVI. yüzyıla (?) ait köprü.
BOĞDAN SARAYI
İstanbul’da Boğdan voyvodalarının veya onların temsilcilerinin oturdukları saray.
BON, Ottaviano
Osmanlı sarayı hakkında yazılmış ilk eserin sahibi olan Venedikli diplomat.
BOSNALI MEHMED PAŞA CAMİİ
Sofya’da günümüzde kilise olarak kullanılan Mimar Sinan’ın eseri bir cami.
BOSTANCIBAŞI KÖPRÜSÜ
İstanbul Bostancı’da XVI. yüzyıla ait köprü.
BOYALIKÖY KÜLLİYESİ
Anadolu’da Orta Asya Türk geleneklerini devam ettiren bir mimari eser.
BOZDOĞAN KEMERİ
İstanbul’da Geç Roma - Erken Bizans dönemine ait su kemeri.
BUDİN / 2. Bölüm: Budin'de Türk Eserleri
Bugünkü Macaristan’ın başşehri Budapeşte’nin bir kısmı olan Buda’nın Osmanlılar dönemindeki adı ve eyalet merkezi.
BURMALI MESCİD
İstanbul Şehzadebaşı’nda XV. yüzyıl sonunda yapılan mescid.
BURMALI MİNARE CAMİİ ve TÜRBESİ
Amasya’da XIII. yüzyıla ait olduğu kabul edilen cami ve türbe.
BURÛCİYE MEDRESESİ
Sivas’ta XIII. yüzyılda yapılan medrese.
BUSBEKE, Ootgeer Giselijn van
Kanûnî Sultan Süleyman devrinde Alman imparatorunun elçisi sıfatıyla İstanbul’a gelen Flaman asıllı diplomat.
BÜYÜK ÇARŞI
Bursa’da bedesten etrafında gelişmiş olan büyük ticaret merkezi.
BÜYÜK ÇARŞI
İstanbul’da Beyazıt ve Nuruosmaniye camileri arasında iki bedestenin çevresinde meydana gelen ticaret merkezi.
BÜYÜK ÇORAPÇI HANI
İstanbul’da muhtemelen XVI. yüzyılda inşa edilmiş olan bir ticaret hanı.
BÜYÜK HAN
Kıbrıs’ta XVI. yüzyıl sonlarında yapılan han
BÜYÜK VÂLİDE HANI
İstanbul’da XVII. yüzyılda yapılan şehrin en büyük ticaret hanı.
BÜYÜK YENİ HAN
İstanbul’da Bakırcılar’dan Mahmutpaşa’ya inen Çakmakçılar yokuşu üzerinde XVIII. yüzyılda yapılan bir ticaret hanı.
BÜYÜKÇEKMECE KERVANSARAYI
İstanbul’da Büyükçekmece’de XVI. yüzyılda yapılan bir kervansaray.
BÜYÜKÇEKMECE KÖPRÜSÜ
Büyükçekmece gölünün denize kavuştuğu yerde XVI. yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılan köprü.
BYZANTINISCHE ZEITSCHRIFT
Almanya’da yayımlanan Bizans araştırmaları dergisi.
BYZANTION
Belçika’da yayımlanan Bizans araştırmaları dergisi.
CACA BEY MEDRESESİ
Kırşehir’de XIII. yüzyılda İlhanlılar döneminde yapılan medrese.
CÂFER PAŞA CAMİİ
Kıbrıs Girne’de XVI. yüzyıla ait cami.
CAĞALOĞLU HAMAMI
İstanbul’da XVIII. yüzyılda yapılan, büyük çarşı hamamlarının sonuncusu.
CANBOLAT BEY TÜRBESİ
Kıbrıs Magosa’da adanın fethi sırasında şehid düşen kumandanlardan birinin türbesi.
CANTACASIN
Batılılar tarafından Osmanlılar hakkında kaleme alınan ilk eserlerden birinin yazarı.
CEM SULTAN TÜRBESİ
Bursa’da Sultan II. Mehmed’in şehzadesi Cem Sultan’a ait türbe.
CEVRÎ KALFA MEKTEBİ
İstanbul’da XIX. yüzyıl başlarında benzerlerinden farklı bir üslûpta inşa edilen sıbyan mektebi.
CEZERÎ KASIM PAŞA CAMİİ
İstanbul Eyüp’te XVI. yüzyıl başlarına ait cami.
CİSR-i MUSTAFA PAŞA
Bulgaristan’ın Türkiye sınırı yakınında XVI. yüzyıla ait eski bir Türk köprüsü.
CRESWELL, Keppel Archibald Cameron
İslâm mimarisi hakkında yaptığı araştırmalarla tanınan sanat tarihçisi.
ÇADIR KÖŞKÜ
Kâğıthane deresi kıyısında Sâdâbâd Sarayı’nın yerinde inşa edilen Çağlayan Kasrı’nın müştemilâtından küçük bir köşk.
ÇAĞLAYAN CAMİİ
İstanbul Kâğıthane’de Çağlayan Kasrı yanında XIX. yüzyılda inşa edilen cami.
ÇAĞLAYAN KASRI
İstanbul Kâğıthane deresi kıyısında Sâdâbâd’da XIX. yüzyıla ait kasır.
ÇANAKKALE HİSARI
Marmara denizine girişi kontrol eden Çanakkale Boğazı kalelerinden biri.
ÇARDAKLI HAMAM
İstanbul’da XVI. yüzyılın ilk yıllarında yapılmış hamam.
ÇATAL ÇEŞMELER
Türk şehirlerinde, her birinde lüleleri bulunan iki veya üç cepheli çeşmelere verilen ad.
ÇELEBİ SULTAN MEHMED CAMİİ
Yunanistan’da Dimetoka’da XV. yüzyıl başlarına ait cami.
ÇEMBERLİTAŞ HAMAMI
İstanbul’da XVI. yüzyıl sonlarında yapılmış büyük çifte hamam.
ÇETİNTAŞ, Sedat
Türk mimari eserlerine dair kitap ve rölöveleriyle tanınan mimar.
ÇİNİLİ KÖŞK
İstanbul’da Topkapı Sarayı’nı sınırlayan sur içinde Fâtih Sultan Mehmed tarafından yaptırılan köşk.
ÇOBAN ÇEŞMESİ KÖPRÜSÜ
İstanbul surlarının dışında eski Rumeli kervan yolu üstünde köprü.
ÇOBAN KÖPRÜSÜ
Doğu Anadolu’da XIII. yüzyıl sonu veya XIV. yüzyıl başında yapılmış köprü.
ÇORUMLU
Çorum Halkevi tarafından 1938-1946 yılları arasında yayımlanan dergi.
ÇUHACI HANI
İstanbul’da Kapalı Çarşı civarında XVIII. yüzyılda yapılmış han.
ÇUKUR ÇEŞME HAMAMI
İstanbul’da Lâleli semtinde Fâtih devrine ait ortadan kaldırılmış tarihî hamam.
ÇUKUR ÇEŞMELER
İstanbul’da XVI. yüzyılda büyük ihtimalle Mimar Sinan tarafından yapılan çeşmeler.
ÇUKUR HAMAM
İstanbul’da Fâtih Sultan Mehmed Külliyesi’ne ait hamam.
ÇULPAN, Cevdet
Türk sanat tarihine dair yayınları ile tanınan tümgeneral.
DAMAD İBRÂHİM PAŞA KÜLLİYESİ / 1. Bölüm
Nevşehirli Damad İbrâhim Paşa tarafından İstanbul’da XVIII. yüzyılın ilk yarısında yaptırılan iki ayrı külliye.
DAMAD İBRÂHİM PAŞA KÜLLİYESİ / 2. Bölüm: Bâbıâli'deki Külliye
Nevşehirli Damad İbrâhim Paşa tarafından İstanbul’da XVIII. yüzyılın ilk yarısında yaptırılan iki ayrı külliye.
DÂVUD AĞA
Türk mimarı.
DÂVUD PAŞA CAMİİ
Üsküdar’da XVI. yüzyıl başında yapılan cami.
DÂVUD PAŞA HAMAMI
Üsküp’te Sadrazam Koca Dâvud Paşa tarafından XV. yüzyıl sonlarında yaptırılan çifte hamam.
DÂVUD PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da Koca Dâvud Paşa tarafından XV. yüzyıl sonlarında yaptırılan külliye.
DÂVUD PAŞA SARAYI
İstanbul’da Dâvud Paşa sahrasında inşa edilen kasır etrafında gelişmiş saray.
DECEI, Aurel
Osmanlılar hakkında yayınları olan Romanyalı tarihçi.
DEFTERDAR CAMİİ ve TÜRBESİ
İstanbul Eyüp’te XVI. yüzyılda yapılan cami ve türbe.
DERNSCHWAM de HRADICZIN, Hans
Kanûnî Sultan Süleyman devrinde İstanbul’a gelerek Amasya’ya kadar giden ve bir seyahatnâme kaleme alan Alman seyyahı.
DEVEGEÇİDİ KÖPRÜSÜ
Diyarbakır’ın kuzeyinde Devegeçidi suyu üzerinde Artuklular tarafından XIII. yüzyılda yapılan köprü.
DİCLE KÖPRÜSÜ
XII. yüzyılda Hasankeyf’te Dicle üzerinde yapılan köprü.
DIEZ, Ernst
Avusturyalı Türk ve İslâm sanatları tarihçisi.
DINET, Alphonse Etienne
İslâmiyet’i kabul eden Fransız ressam ve yazarı.
DİRİMTEKİN, Feridun
Türk tarihçisi.
DÖKMECİLER HAMAMI
İstanbul’da Süleymaniye Camii yakınında külliyeye ait hamam.
DRİNA KÖPRÜSÜ
Bosna-Hersek’te Vişegrad’da Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa adına Mimar Sinan’ın yaptığı köprü.
DUDA, Herbert Wilhelm
Avusturyalı şarkiyatçı, Türk tarihi ve edebiyatı uzmanı.
EBÜLFAZL MAHMUD EFENDİ MEDRESESİ
İstanbul’da XVII. yüzyılda yaptırılan medrese.
EBÜLFAZL MEHMED EFENDİ CAMİİ
İstanbul’da Tophane’de XVI. yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılan cami.
EDHEM BEY CAMİİ
Arnavutluk’un başşehri Tiran’da XVIII. yüzyılda yapılmış cami.
EDİRNE / 2. Bölüm: MİMARİ
Marmara bölgesinin Trakya kesiminde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
EDİRNEKAPI CAMİİ ve KÜLLİYESİ
İstanbul Edirnekapı’da Mihrimah Sultan adına XVI. yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılan külliye.
EFDALZÂDE SEBİLİ
İstanbul’un XV. yüzyılın sonlarında yapıldığı tahmin edilen en eski sebili.
EFLÂTUN MESCİDİ
Konya’da kiliseden çevrilerek önce mescid, daha sonra saat kulesi olarak kullanılan ve bugün mevcut olmayan yapı.
EGELİ, Vasfi
Cumhuriyet döneminin neo-klasik anlayışa sahip mimarlarından.
EGLI, Ernst Arnold
Mimar Sinan hakkında bir Batı dilinde ilk kitabı yayımlayan Avusturyalı mimar ve şehir plancısı.
EKMEKÇİZÂDE AHMED PAŞA KÖPRÜSÜ
Edirne’de Tunca üzerinde XVII. yüzyıl başlarında yapılan köprü.
EKMEKÇİZÂDE AHMED PAŞA MEDRESESİ
İstanbul’da XVII. yüzyıl başlarında yapılan medrese.
ELÇİ HANI
İstanbul’da yabancı elçilerin ikametine ayrılan, günümüze ulaşmamış XV. yüzyıl hanı.
ELDEM, Halil Ethem
Eski eserler, tarihî belge ve kitâbelerle müzecilik hakkında yayınları olan müze müdürü.
ELDEM, Sedat Hakkı
Türk mimarlık tarihine dair yayınları olan ve pek çok önemli binayı yapan son dönem mimarlarından.
ELVAN ÇELEBİ ZÂVİYESİ
Çorum’un Mecitözü ilçesinin Tekke köyünde eski bir zâviye ve türbe.
EMÎR BAYINDIR KÖPRÜSÜ
Ahlat’ta XV. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen köprü.
EMPİRE
Türk sanatına XIX. yüzyılda girmiş olan bir Batı Avrupa sanat üslûbu.
ERDMANN, Kurt
Türk ve İslâm sanatları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Alman sanat tarihçisi.
ERDOĞAN, Abdülkadir
Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nin ilk müdürlerinden, kültür tarihçisi.
ESAD PAŞA HANI
Şam’da XVIII. yüzyılda yapılan bir Osmanlı hanı.
ESEKAPISI MESCİDİ ve MEDRESESİ
İstanbul’da Cerrahpaşa semtinde XVI. yüzyılda mescide çevrilen bir Bizans kilisesi ve yanındaki Mimar Sinan yapısı medrese.
ESKİ İMARET CAMİİ
İstanbul’da Fâtih Sultan Mehmed tarafından kiliseden çevrilen bir cami.
ESKİ SARAY CAMİİ
Selanik’te Osmanlı döneminde kiliseden çevrilme cami.
ESKİCUMA CAMİİ
Selânik’te II. Murad tarafından kiliseden çevrilen cami.
ETTINGHAUSEN, Richard
Amerikalı İslâm sanatı tarihçisi.
EYÜP SULTAN KÜLLİYESİ
İstanbul’da Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin kabri çevresinde teşekkül eden külliye.
FÂİK PAŞA CAMİİ
Bugün Batı Yunanistan sınırları içinde bulunan Arta şehrinde XV. yüzyılda yapılmış bir Osmanlı camisi.
FÂTİH CAMİİ
Amasra’da Fâtih Sultan Mehmed tarafından kiliseden çevrilen cami.
FÂTİH CAMİİ
Bulgaristan’ın Köstendil şehrinde Fâtih Sultan Mehmed’e izâfe edilen cami.
FÂTİH CAMİİ
Mora’nın merkezi Mezistre’de (Mistra) XV. yüzyıla ait cami.
FÂTİH CAMİİ
Kosova’nın merkezi Priştine’de XV. yüzyıla ait cami.
FÂTİH CAMİİ ve KÜLLİYESİ
İstanbul Fatih’te fetihten sonra yapılan ilk selâtin camii ile etrafındaki külliye.
FATMA SULTAN CAMİİ
İstanbul Bâbıâli’de XVIII. yüzyılda yaptırılan cami.
FATMA SULTAN MESCİDİ
İstanbul Topkapı’da XVI. yüzyıla ait mescid.
FENÂRÎ ÎSÂ CAMİİ
İstanbul’da XV. yüzyıl sonlarında camiye çevrilen eski bir Bizans kilisesi.
FERHAD PAŞA CAMİİ
Çatalca’da XVI. yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılan cami.
FERHAD PAŞA CAMİİ
Kastamonu’da XVI. yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılan cami.
FERHAD PAŞA KÜLLİYESİ
Bosna-Hersek’in Banaluka şehrinde XVI. yüzyıla ait büyük külliye.
FETHİYE CAMİİ
Yunanistan’ın başşehri Atina’da Türk döneminden kalma cami.
FETHİYE CAMİİ
Batı Yunanistan’da İnebahtı kasabasında XVI. yüzyıla ait cami.
FETHİYE CAMİİ
İstanbul’da XVI. yüzyıl sonlarında camiye çevrilen eski bir Bizans kilisesi.
FEYZULLAH CAMİİ
Batı Yunanistan’ın Arta şehrinde Türk döneminde yapılmış cami.
FÎRUZ AĞA CAMİİ
İstanbul Sultanahmet’te XV. yüzyıl sonlarında yapılmış cami.
FÎRUZ AĞA MESCİDİ
İstanbul Beyoğlu’nda bulunduğu semte adını veren bir mescid.
FÎRUZ AĞA MESCİDİ
İstanbul Fatih’te XVI. yüzyıl başlarında yaptırılmış, bugün mevcut olmayan bir mescid.
FOSSATI, Gaspare Trajano
İstanbul’da başta Ayasofya’nın tamiri olmak üzere birçok bina yapan İsviçreli mimar.
FUAD PAŞA CAMİİ ve TÜRBESİ
İstanbul’da XIX. yüzyılın ikinci yarısında farklı bir üslûpta yapılmış cami ve türbe.
GABRIEL, Albert-Louis
Anadolu Türk mimari eserlerini Batı’da tanıtan Fransız mimar ve sanat tarihçisi.
GALATA / 2. Bölüm: Galata'da Türk Eserleri
İstanbul’da tarihî bir semt.
GALATA KULESİ
İstanbul’da Galata’da alt kısmı Ceneviz, üst kısmı Osmanlı yapısı kule.
GALİB PAŞA CAMİİ
İstanbul’da Erenköy semtinde XIX. yüzyılın son yıllarında yapılan bir cami.
GAZANFER AĞA KÜLLİYESİ
İstanbul Fatih’te XVI. yüzyıl sonlarında yapılan külliye.
GAZİ EVRENOSOĞLU CAMİİ ve TÜRBESİ
Günümüzde Yunanistan sınırları içinde kalan Yenice-i Vardar’da ilk Osmanlı dönemine ait cami ve türbe.
GAZİ HÜSREV BEY KÜLLİYESİ
Saraybosna şehrinde XVI. yüzyılda yapılan büyük bir Osmanlı külliyesi.
GAZİ MESTAN TÜRBESİ
Kosova civarında bir meşhed-türbe.
GAZİ MİHAL BEY CAMİİ
Edirne’de Tunca kıyısında XV. yüzyılın ilk yarısında yapılan cami.
GAZİ MİHAL KÖPRÜSÜ
Rumeli kervan ve sefer yolunun Tunca üzerindeki köprülerinden.
GAZİ MİHALOĞLU MAHMUD BEY CAMİİ
Gazimihaloğulları ailesinden Mahmud Bey tarafından XV. yüzyılda yaptırılan imaret-cami.
GLÜCK, Heinrich
Avusturyalı Türk ve İslâm sanatı uzmanı.
GOTİK / 2. Bölüm: İslâm Ülkelerinde ve Türkiye'de Gotik Mimari
Batı sanatında bir akım ve buna bağlı üslûp.
GURLITT, Cornelius
İstanbul’un Osmanlı yapılarını rölöve ve fotoğraflarıyla birlikte ilk defa bir Batı dilinde yayımlayan sanat tarihçisi.
GÜL CAMİİ
İstanbul Küçükmustafapaşa’da XV. yüzyıl sonunda kiliseden çevrilen cami.
GÜLBABA TEKKESİ ve TÜRBESİ
Budin’de XVI. yüzyılda yapılmış türbe ve Bektaşî tekkesi.
GÜLFEM HATUN CAMİİ
İstanbul Üsküdar’da XVI. yüzyıla ait cami.
HABURMAN KÖPRÜSÜ
Diyarbakır-Malatya yolu üzerinde Artuklular tarafından XII. yüzyılda yaptırılan köprü.
HACI EVHAD CAMİİ
İstanbul Yedikule’de XVI. yüzyıla ait cami.
HACI HALİL AĞA CAMİİ
İzmir’e bağlı Kemalpaşa ilçesinde XIX. yüzyıl sonunda yapılmış cami.
HACI HAMZA BEY MESCİDİ ve TÜRBESİ
İznik’te XIV. yüzyılda yapılmış ilk Osmanlı eserlerinden biri.
HACI HAMZA HAMAMI
İznik’te XV veya XVI. yüzyılda yapılmış çifte hamam.
HACI İLYAS CAMİİ
Ankara’da XVII. yüzyıl sonlarında yapıldığı tahmin edilen cami.
HACI İVAZ MESCİDİ
Ankara’da XV. yüzyıl başlarında yapıldığı tahmin edilen mescid.
HACI MÛSÂ CAMİİ
Ankara’da XV. yüzyıla ait cami.
HACI ÖZBEK CAMİİ
İznik’te XIV. yüzyılda yapılmış cami.
HACIHASANZÂDE MESCİDİ
İstanbul Fatih’te XVI. yüzyıl başlarında yapılmış mescid.
HADIM HASAN PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyıl sonunda yapılmış külliye.
HÂFIZ AHMED PAŞA CAMİİ ve KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyıl sonunda yapılmış külliye.
HALİÇ
İstanbul Boğazı’nın Marmara denizi ağzına yakın kesiminde karalar içine 8 km. kadar sokulan deniz girintisi.
HÂLİD AĞA ÇEŞMELERİ
İstanbul Kadıköy’de ve Haydarpaşa civarında XVIII. yüzyılda yapılmış iki çeşme.
HALLAC MAHMUD MESCİDİ
Ankara’da XVI. yüzyılda yapılmış kubbeli bir Osmanlı dönemi mescidi.
HAMİDİYE CAMİİ
İstanbul’da Büyükada’da XIX. yüzyılın son yıllarında yapılmış cami.
HAMİDİYE KÜLLİYESİ
İstanbul’da I. Abdülhamid tarafından XVIII. yüzyıl sonlarında inşa ettirilen külliye.
HAMZA BABA TÜRBESİ
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde XV. yüzyılda yapıldığı kabul edilen türbe.
HAMZA BEY CAMİİ
Bulgaristan’ın Eski Zağra şehrinde XV. yüzyılda yapılmış cami.
HAMZA BEY CAMİİ
Makedonya’nın Manastır şehrinde XV-XVI. yüzyıllarda yapıldığı tahmin edilen cami.
HAMZA BEY CAMİİ
Rodos adasında inşa tarihi bilinmeyen bir cami.
HAMZA BEY CAMİİ
Yunanistan’ın Selânik şehrinde XV. yüzyılda yapılmış cami.
HAMZA BEY PALANKASI CAMİİ
Macaristan’ın Erd kasabasında Türk döneminde yapılmış cami.
HARÂMİDERE KÖPRÜSÜ
İstanbul’da Harâmidere üzerinde XVI. yüzyılda yapılmış köprü.
HAS YÛNUS BEY TÜRBESİ
Edirne’nin Enez ilçesinde XV. yüzyıla ait türbe.
HASAN BABA TEKKESİ
Yunanistan’ın kuzey kesiminde Tesalya’da tekke külliyesi.
HASAN BEY KÖPRÜSÜ
Yunanistan’ın Yenişehir’inde XVI. yüzyılda yapılmış köprü.
HASAN EFENDİ CAMİİ
Bosna’da Banaluka şehrinde XVI. yüzyıl sonunda yapılmış cami.
HASEKİ HAMAMI
İstanbul Eminönü’nde XVI. yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılmış hamam.
HAVUZLU HAMAM
İstanbul Cibali’de Mimar Sinan tarafından yapılan hamam.
HAYDAR KADI CAMİİ
Makedonya’nın Manastır şehrinde XVI. yüzyılda yapılmış cami.
HAYDARPAŞA
İstanbul’un Anadolu yakasında semt.
HAYREDDİN, Mimar
XV. yüzyıl sonları ile XVI. yüzyıl başlarında yaşayan Osmanlı mimarı.
HAYREDDİN, Mimar
Mostar Köprüsü’nü yapan Osmanlı mimarı.
HEKİMBAŞI ÖMER EFENDİ KÜLLİYESİ
İstanbul Çapa civarında XVIII. yüzyıl başlarında inşa edilen ve yakın geçmişte ortadan kaldırılan külliye.
HERSEKZÂDE AHMED PAŞA CAMİİ
Edirne’nin Keşan ilçesinde XVI. yüzyıl başlarında yapılmış cami.
HERSEKZÂDE AHMED PAŞA CAMİİ ve TÜRBESİ
Yalova’ya bağlı Altınova ilçesi Hersek köyünde XV. yüzyıl sonları ve XVI. yüzyıl başlarında yapılmış cami ve türbe.
HIDIRLIK TÜRBESİ
Ankara’da erken Osmanlı dönemine ait türbe.
HIRÂMÎ AHMED PAŞA MESCİDİ
İstanbul’da XVI. yüzyıl sonunda kiliseden çevrilen bir mescid.
HIZIR BEY CAMİİ
Manisa Soma’da XVIII. yüzyıl sonlarında yapılmış cami.
HOCA MAHMUD DÂRÜLHUFFÂZI ve MESCİDİ
Karaman’da esası XV. yüzyılda yapılmış bir külliye.
HOCA PAŞA HAMAMI
İstanbul’da XV. yüzyıla ait çifte hamam.
HORTACÎ SÜLEYMAN CAMİİ
Yunanistan’da Selânik’te kiliseden çevrilmiş cami.
HUART, Clément Imbault
Fransız şarkiyatçısı.
HUDÂVENDİGÂR CAMİİ
Bulgaristan’da Filibe’de XIV. yüzyılda I. Murad Hudâvendigâr tarafından yaptırılan cami.
HUDÂVENDİGÂR CAMİİ
I. Murad Hudâvendigâr tarafından Marmara bölgesinin değişik yerlerinde yaptırılan camilerin ortak adı.
HUDÂVENDİGÂR KÜLLİYESİ
Bursa’da I. Murad Hudâvendigâr tarafından yaptırılan külliye.
HUDÂVENDİGÂR MEŞHEDİ
Kosova’da I. Murad Hudâvendigâr’ın şehid edildiği yerde inşa edilen türbe.
HURMALI MESCİD ve MEDRESE
Rodos adasında kısmen kiliseden çevrilmiş mescid ve medrese.
HÜNKÂR CAMİİ
Saraybosna’da esası XV. yüzyılda yapılan cami.
HÜNKÂR KÖPRÜSÜ
Saraybosna’da tahminen XV. yüzyıl ortalarında yapılan ve günümüzde izi kalmayan köprü.
HÜSÂMEDDİN PAŞA CAMİİ
Makedonya’nın İştip şehrinde XV-XVI. yüzyıllarda yapıldığı tahmin edilen cami.
HÜSEYİN AYVANSARÂYÎ
Özellikle İstanbul camileri hakkındaki Hadîkatü’l-cevâmi‘ adlı eseriyle tanınan Osmanlı müellifi.
HÜSEYİN BEY CAMİİ ve KÜLLİYESİ
Tekirdağ’ın İnecik kasabasında XVI. yüzyıl başlarında yapılmış cami ve türbe.
HÜSEYİN ŞAH CAMİİ ve TÜRBESİ
Üsküp yakınında XVI. yüzyıl ortalarında inşa edilen cami ile bânisinin türbesi.
HÜSREV PAŞA CAMİİ
Diyarbakır’da XVI. yüzyılda medrese olarak inşa edilmişken sonradan camiye çevrilen yapı.
HÜSREV PAŞA KÜLLİYESİ
Eskişehir’in Han ilçesinde XVII. yüzyıla ait külliye.
HÜSREV PAŞA KÜLLİYESİ
Eski Van’da XVI. yüzyılda yapılmış cami, medrese ve türbeden oluşan külliye.
HÜSREV PAŞA TÜRBESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılda yapılmış Mimar Sinan eseri türbe.
HÜSREVİYYE CAMİİ
Halep’te XVI. yüzyıla ait Mimar Sinan eseri cami.
IRGANDI KÖPRÜSÜ
Bursa’da Gökdere suyu üstünde XV. yüzyılda yapıldığı sanılan köprü.
ISTANBULER MITTEILUNGEN
İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün yıllığı.
İBRÂHİM PAŞA CAMİİ
Bulgaristan’ın Hezargrad şehrinde XVI. yüzyılda yapılmış cami ve külliyesi.
İBRÂHİM PAŞA CAMİİ
Rodos adasında XVI. yüzyılda yapılmış cami.
İBRÂHİM PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da Çandarlı İbrâhim Paşa tarafından XV. yüzyıl sonlarında yaptırılan külliye.
İBRÂHİM PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılda Mimar Sinan tarafından inşa edilmiş külliye.
İBRÂHİM PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVIII. yüzyıl başlarında yapılmış külliye.
İBRÂHİM PAŞA SARAYI
İstanbul’da Atmeydanı kenarında XVI. yüzyıl başlarında kurulmuş, şehrin en muhteşem özel saraylarından.
İBRÂHİM TÜRBESİ
İstanbul’da Ayasofya Camii’nin bitişiğindeki eski vaftizhâneden çevrilmiş Sultan İbrâhim’in defnedildiği türbe.
İDRİS BABA TÜRBESİ
Macaristan’ın Peçuy şehrinde XVII. yüzyıla ait türbe.
İHTİFALCİ MEHMED ZİYÂ
İstanbul’daki tarihî eserler hakkında çalışmaları bulunan araştırmacı ve eğitimci.
İLYAS BEY CAMİİ
Bilecik yakınında XV. yüzyılda yapılmış cami.
İMRAHOR ÇEŞMESİ ve KASRI
İstanbul’da Kâğıthane deresi kıyısında XVI. yüzyılda yapılmış çeşme ile daha geç bir döneme ait kasır.
İMRAHOR İLYAS BEY CAMİİ
İstanbul’da XV. yüzyıl sonlarında eski bir Bizans kilisesinden çevrilen cami.
İMRAHOR İLYAS BEY CAMİİ ve TÜRBESİ
Arnavutluk’un Görice kasabasında XV. yüzyıl sonlarında yapılmış cami.
İNCİLİ KÖŞK
İstanbul’da XVI. yüzyıl sonlarında yapılmış Sarây-ı Hümâyun’a ait bir köşk.
İSHAK PAŞA CAMİİ ve HAMAMI
İstanbul Cankurtaran’da XV. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış cami ve hamam.
İSHAK PAŞA KÖPRÜSÜ
Bulgaristan’da Köstendil yakınında XV. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış köprü.
İSHAK PAŞA SARAYI
Doğubayazıt’ta XVIII. yüzyıl sonlarına ait bir saray külliyesi.
İSHAKIYE CAMİİ
Selânik’te kiliseden çevrilmiş cami.
İSHAKIYE CAMİİ ve KÜLLİYESİ
Makedonya’nın Manastır şehrinde XVI. yüzyıl başında yapılmış cami ve külliye.
İSMÂİL BEY HAMAMI
İznik’te XIV-XV. yüzyıllara ait bir konak hamamı.
İSTANBUL ŞEHREMÂNETİ MECMUASI
İstanbul Belediyesi tarafından yayımlanan dergi.
İVAZ EFENDİ CAMİİ
İstanbul’da XVI. yüzyılın son yıllarında yapılmış, değişik mimari özelliklere sahip bir cami.
İVAZ PAŞA CAMİİ
Manisa’da XV. yüzyıl sonlarında yapılmış cami.
İZNİK / 1. Bölüm
Bursa iline bağlı ilçe merkezi.
JAUBERT, Pierre-Amédée
Fransız seyyahı ve şarkiyatçısı.
JERPHANION, Guillaume de
Anadolu hakkında yayınları olan Fransız misyoneri.
KAL‘ATÜ BENÎ HAMMÂD
V. (XI.) yüzyılda Merkezî Mağrib’de Berberîler tarafından kurulan kale-şehir.
KALE
Stratejik bir yeri, bir geçidi korumak amacıyla inşa edilen askerî yapı.
KALENDERHÂNE CAMİİ
İstanbul’da Fâtih Sultan Mehmed tarafından eski Bizans kilisesinden çevrilmiş cami.
KANÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN CAMİİ
Macaristan’ın Sigetvar Kalesi içinde XVI. yüzyılda yapılmış cami.
KARAKURT KÜLLİYESİ
Kırşehir dolaylarında hankah, ılıca, cami ve türbeden oluşan XIII-XIV. yüzyıla ait külliye.
KARATAY, Fehmi Ethem
Modern Türk kütüphaneciliğinin kuruluşunda önemli hizmetleri geçen kütüphaneci.
KARİYE CAMİİ
İstanbul’da XV. yüzyıl sonunda kiliseden çevrilmiş cami.
KASIM AĞA
Osmanlı iç siyasetine de karışmış olan Hassa başmimarı.
KASIM PAŞA CAMİİ
Macaristan’ın Peçuy şehrinde XVI. yüzyılda yapılan cami.
KĀSIMİYE CAMİİ
Selânik’te kiliseden çevrilmiş cami.
KILIÇ ALİ PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılan külliye.
KIZLAR AĞASI HAMAMI
İstanbul’da, 1920’lerde ortadan kaldırılmış olan XVII. yüzyıla ait hamam.
KİLİTBAHİR KALESİ
Çanakkale Boğazı’nın Rumeli yakasında İstanbul’un fethinden sonra yapılmış kale.
KOCA MUSTAFA PAŞA CAMİİ ve KÜLLİYESİ
İstanbul’da XV. yüzyıl sonunda inşa edilen cami ve külliye.
KOÇU, Reşat Ekrem
Osmanlı kültür ve medeniyetine dair çalışmalarıyla tanınan tarihçi, yazar.
KORKUT CAMİİ
Antalya’da Bizans kilisesinden dönüştürülen cami.
KOZA HANI
Bursa Çarşısı içinde Sultan II. Bayezid tarafından XV. yüzyılın sonlarına doğru yaptırılan büyük han.
KRITOVULOS, Mikhael
XV. yüzyılda Fâtih Sultan Mehmed’in hayatına ve seferlerine dair eseriyle tanınan Bizanslı tarihçi.
KÜÇÜK AYASOFYA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılın ilk yıllarında bir Bizans kilisesinden dönüştürülen cami ile etrafındaki vakıf binalar.
KÜÇÜK MECİDİYE CAMİİ
İstanbul’da Ortaköy’de Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılan cami.
KÜÇÜKSU KASRI
Boğaziçi’nin Anadolu yakasında esası XVIII. yüzyılda yapılan ve XIX. yüzyılda bugünkü şeklini alan kasır.
KÜHNEL, Ernst
Alman sanat tarihçisi ve müzeci.
KÜRKÇÜ HANI
İstanbul’da XV. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen ilk ticaret hanlarından.
MAHMUD PAŞA CAMİİ
Bulgaristan Sofya’da XV. yüzyılda inşa edilen ulucami.
MALKOÇ BEY CAMİİ
Macaristan’ın Şikloş şehrinde XVI. yüzyılda yapılmış cami.
MALKOÇOĞLU TÜRBESİ
Gebze’de XIV. yüzyılda yapılmış açık türbe.
MAMBOURY, Ernest
Türkiye hakkında çeşitli eserler yazan İsviçreli ilim adamı, ressam.
MAYER, Leo Aryeh
İsrailli İslâm sanatları tarihçisi ve şarkiyatçı.
MEHMED AĞA, Kayserili
Osmanlı Hassa mimarı.
MEHMED RÂİF, Davutpaşalı
İstanbul tarihine dair eserleri olan müellif.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK / 4. Bölüm: ATATÜRK ve TÜRK SANATI
Türk Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı.
NURUOSMANİYE KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVIII. yüzyılın ilk yarısında I. Mahmud tarafından yaptırılan külliye.
NUSRETİYE CAMİİ
İstanbul’da Tophane’de II. Mahmud tarafından yaptırılan selâtin camii.
ÖMER PAŞA KÜLLİYESİ
Antalya’nın Elmalı ilçesinde XVII. yüzyıl başlarına ait külliye.
RIEFSTAHL, Rudolf Meyer
Alman asıllı Amerikalı Türk-İslâm sanatı tarihçisi.
SALADIN, Henri Jules
Fransız mimarı ve sanat tarihçisi.
SARRE, Friedrich
Alman müzecisi ve sanat tarihçisi.
SCHNEIDER, Alfons Maria
Alman arkeologu ve İstanbul tarihi uzmanı.
SİNAN PAŞA KÜLLİYESİ
Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde XVI. yüzyıla ait külliye.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER