AHMED RÂKIM EFENDİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMED RÂKIM EFENDİ

Müellif:
AHMED RÂKIM EFENDİ
Müellif: M. UĞUR DERMAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 21.10.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-rakim-efendi
M. UĞUR DERMAN, "AHMED RÂKIM EFENDİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-rakim-efendi (21.10.2020).
Kopyalama metni

Mustafa Râkım Efendi ile karıştırılmaması için İkinci Râkım veya Küçük Râkım diye de anılmaktadır. Hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Habîb Efendi’nin belirttiğine göre 1282 (1865-66) veya 1283 (1866-67) yılında İstanbul’da vefat etmiş, Şeyh Vefâ Türbesi hazîresine defnedilmiştir.

Sülüs ve nesih yazılarıyla tuğra çekmesini hattat Hâşim Efendi’den meşkederek 1840’ta icâzet aldı. İbnülemin Son Hattatlar’da, Hâşim Efendi’nin verdiği icâzetin metnini nakletmektedir. Yazılarında Mustafa Râkım Efendi’yi çokça taklit ettiği görülmektedir. Rüşdiye mekteplerinde yazı hocalığı yanında matbaalarda hattatlık da yapmıştır. Bu sebeple yazılarından pek çok matbu örnek mevcuttur. Bunlar arasında bazı delâil*lerle rüşdiye talebeleri için hazırladığı meşk*ler zikredilebilir.

Kaynaklarda birçok delâil ile beş adet şifâ-i şerîf ve bir mushaf yazdığı belirtilmektedir.

 
BİBLİYOGRAFYA

Habîb, Hat ve Hattâtân, İstanbul 1305, s. 179.

, s. 291.

M. Uğur Derman, Türk Hat Sanatının Şâheserleri, İstanbul 1982, levha XX.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul'da basılan 2. cildinde, 117 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER