AHMED RIZÂ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

AHMED RIZÂ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Liderleri arasında yer aldığı siyasî hareket
JÖN TÜRKLER
Daha çok II. Abdülhamid dönemindeki siyasî muhalefet hareketleri ve bu hareketlere katılan kişi ve gruplar için kullanılan bir tabir.
Kurucuları arasında yer aldığı cemiyet
İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ
1908 İhtilâli’ni düzenleyen ve bu tarihten itibaren 1918’e kadar devletin yönetiminde birinci derecede rol oynayan siyasî cemiyet.
Takip ettiği düşünce çizgisi
POZİTİVİZM
Geçerli bilgiyi olguların bilgisinden ibaret gören ve metafizikle dinî bilgiyi geçersiz sayan felsefe akımı.
Kendisine lâyihalar gönderdiği, sonrasında muhalif olduğu padişah
ABDÜLHAMİD II
Osmanlı padişahı (1876-1909).
Kurucusu olduğu gazete
MEŞVERET
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin resmî yayın organı olarak Paris, Cenevre ve Brüksel’de yayımlanan siyasî gazete.
Çağdaşı
NÂZIM BEY
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin liderlerinden, Maarif nâzırı.
Jön Türkler içerisindeki siyasî rakiplerinden
MİZANCI MURAD
Jön Türkler’in önde gelen isimlerinden, fikir adamı, gazeteci ve yazar.
Jön Türkler içerisindeki siyasî rakiplerinden
PRENS SABAHADDİN
Son devir Osmanlı siyaset ve fikir adamı.
Yazılarının yayımlandığı dergi
ŞÛRÂ-yı ÜMMET
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin yayın organı olarak 1902-1910 yılları arasında yayımlanan siyasî dergi.
II. Meşrutiyet döneminde ilk başkanı seçildiği kurum
MECLİS-i MEB‘ÛSAN
İki meclisli Osmanlı Parlamentosu’nun seçimle gelen üyelerden oluşan kanadı.
Siyasî ve toplumsal fikirlerinin biçimlendiği dönem
MEŞRUTİYET
Osmanlılar’da anayasal saltanat dönemi (1876-1922).
II. Meşrutiyet döneminde üye olarak atandığı kurum
MECLİS-i A‘YÂN
İki meclisli Osmanlı Parlamentosu’nun padişahın tayin ettiği üyelerden oluşan kanadı.
İstiklâl harbi yıllarında beraber hareket ettiği devlet adamı
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Türk Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER