AHMED TEKELÜ - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMED TEKELÜ

Müellif:
AHMED TEKELÜ
Müellif: FİLİZ ÇAĞMAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 04.10.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-tekelu
FİLİZ ÇAĞMAN, "AHMED TEKELÜ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-tekelu (04.10.2023).
Kopyalama metni

Topkapı Sarayı Hazine Dairesi’nde bulunan Kanûnî Sultan Süleyman için yapılmış 933 (1527) tarihli yatağanın altın kakma sülüs yazıları ile görkemli süslemelerinin sanatkârı olduğu, yatağanın sırtındaki Ahmed Tekelü imzasından anlaşılmaktadır. Saray “ehl-i hiref”inin kuyumcular bölüğüne mensup olduğu da, muhtemelen 1533-1534 yıllarına ait, bayramda getirdiği işe in‘âm verilen usta adlarının tutulduğu bir defterde yer alan “Ahmed Tekelü, kuyumcu, 3000 akçe ve bir benek kaftan” kaydından öğrenilmektedir. Bu durumda, sarayın o döneme ait ehl-i hiref maaş defterlerinde “cemâat-ı zergerân” bölüğü ile zernişan bölüğünde adı Ahmed Gürcü olarak geçen sanatçılardan birinin Ahmed Tekelü olması gerekir.


BİBLİYOGRAFYA

Rıfkı Melûl Meriç, “Türk San‘atı Tarihi Vesikaları”, Türk San‘atı Tarihi Araştırma ve İncelemeleri, İstanbul 1963, I, 774.

Filiz Çağman, “Serzergerân Mehmet Usta ve Eserleri”, Kemal Çığ’a Armağan, İstanbul 1984, s. 68-71.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 138-139 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER