AHSENÜ’l-HADÎS - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHSENÜ’l-HADÎS

أحسن الحديث
Müellif:
AHSENÜ’l-HADÎS
Müellif: MUHAMMED EROĞLU
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 17.06.2021
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ahsenul-hadis
MUHAMMED EROĞLU, "AHSENÜ’l-HADÎS", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ahsenul-hadis (17.06.2021).
Kopyalama metni

Müfessirler “ahsenü’l-hadîs” ifadesini Kur’ân-ı Kerîm olarak tefsir etmişlerdir. Bazı sahâbîler bir gün Hz. Peygamber’den kendilerine güzel sözler söylemesini ve geçmiş milletlerden bahsetmesini istemişlerdi. Bunun üzerine, “Allah Teâlâ sözün en güzelini (ahsenü’l-hadîs) vahyetti” (ez-Zümer 39/23) âyeti nâzil oldu. Buna göre, sözlerin en güzeli Kur’ân-ı Kerîm’dir. Ondan daha güzel ve daha doğru hiçbir söz ve haber yoktur. Çünkü Kur’an âyetleri çelişkiden uzak ve birbiri arasında son derece âhenklidir. Rablerine saygı duyanlar onu dinledikleri zaman tüyleri ürperir ve kalpleri titrer. Sonra Allah’ı anmakla içleri açılır ve yürekleri ferahlar. Sözlerin en güzeli olan Kur’ân-ı Kerîm’in insan üzerindeki bu tesir gücünü onun fesahati, belâgatı ve kendine has üslûbunda aramak gerekir. Kur’ân-ı Kerîm’in bu lafzî özelliği yanında onda herhangi bir çelişki ve tutarsızlığın bulunmaması, geçmiş ve geleceğe dair bazı olayları haber vermesi ve birçok faydalı ilimleri ihtiva etmesi, onun mûcize oluşu ile izah edilir.

Hadislerde geçen “ahsenü’l-kelâm” ve “hayrü’l-hadîs” ifadeleriyle yine Kur’ân-ı Kerîm kastedilmektedir.


BİBLİYOGRAFYA

Buhârî, “Edeb”, 70, “İʿtiṣâm”, 2.

Müslim, “Cumʿa”, 43, 45.

İbn Mâce, “Muḳaddime”, 7.

Taberî, Tefsîr, XXIII, 134-135.

, II, 345.

, IV, 176-177; VII, 175-178.

Fahreddin er-Râzî, Tefsîr, XXVI, 267-268.

Kurtubî, Tefsîr, XV, 248-249.

, I, 144.

, XXIII, 258.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 178 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER