AKYÜREK, Ahmed Remzi - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

AKYÜREK, Ahmed Remzi ile İLİŞKİLİ MADDELER

ÜSKÜDAR MEVLEVÎHÂNESİ
Üyelik yaptığı kurum
MECLİS-i MEŞÂYİH
Tekkeleri denetlemek ve idarî işlerine bakmak üzere 1866 yılında şeyhülislâmlığa bağlı olarak kurulan müessese.
Memurluk yaptığı kurum
HACI SELİM AĞA KÜTÜPHANESİ
İstanbul Üsküdar’da XVIII. yüzyılda Hacı Selim Ağa tarafından kurulan kütüphane.
Öğrencisi
YAMAN DEDE
Mevlevî şairi.
Şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
MAHFİL
Dinî, ilmî, edebî dergi.
Şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
HAZÎNE-i FÜNÛN
1893-1896 yılları arasında İstanbul’da yayımlanan edebiyat ve fikir dergisi.
Şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
MİSBÂH
Dinî, siyasî, edebî dergi.
Şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
PEYÂM
Siyasî ve edebî gazete.
Şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
TASAVVUF
II. Meşrutiyet’in ilânından sonra yayımlanan dinî-tasavvufî dergi.
Eserini Türkçe’ye tercüme ettiği mutasavvıf
SADREDDİN KONEVÎ
Vahdet-i vücûd düşüncesinin Muhyiddin İbnü’l-Arabî’den sonraki en önemli temsilcisi.
Eserini Türkçe'ye tercüme ettiği mutasavvıf
AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ
Celvetiyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, şair.
Dostlarından
HÜSEYİN VASSÂF
Sefîne-i Evliyâ-i Ebrâr adlı eseriyle tanınan tasavvuf tarihçisi, mutasavvıf.
Dostlarından
TÂHİRÜLMEVLEVÎ
Edebiyat tarihçisi, yazar ve şair.
Çağdaşı
ABDÜLHALİM ÇELEBİ
Konya Mevlânâ Dergâhı’nın son postnişini.
Tanıştığı isim
ASYA, Arif Nihat
Şair ve yazar.
Tanıştığı isim
ÜSKÜDARLI TALAT
Daha çok tarih manzumeleriyle tanınan son dönem şair ve yazarı.
Osmanlı Müellifleri eserine indeks hazırladığı isim
BURSALI MEHMED TÂHİR
Osmanlı Müellifleri adlı eseriyle ünlü bibliyografya ve biyografi âlimi.
Şathiye’sini şerh ettiği mutasavvıf
İDRÎS-i MUHTEFÎ
Melâmî-Hamzavî kutbu.
Eserine taştîr yazdığı isim
YETKİN, Ahmet Emri
Son dönem âlimlerinden, şair.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER