ALAKÖPRÜ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALAKÖPRÜ

Müellif:
ALAKÖPRÜ
Müellif: SEMAVİ EYİCE
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 15.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/alakopru
SEMAVİ EYİCE, "ALAKÖPRÜ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/alakopru (15.07.2024).
Kopyalama metni

Köprünün inşasından sonra yakınında kurulan köy sebebiyle Görmel Köprüsü adıyla da anılan yapının müzeyyen bir çerçeve içindeki Arapça kitâbesi her ne kadar 706 (1306-1307) tarihli olarak kabul edilirse de 780 (1378-79) yılına kadar çıkan değişik tarihler ileri sürenler de olmuştur. Kitâbede yaptıranın adı Karamanoğlu Mahmud Bey’in oğlu Alâeddin Halil Bey olarak gösterildiğine göre, bu köprü Alâeddin Halil Bey’in on yedi yıl süren beyliği döneminde yapılmış olmalıdır. Karamanoğlu Mahmud Bey’in 707’de (1307-1308) ölümünden sonra oğulları Halil Bey ile İbrâhim Bey birlikte hüküm sürmüşler ve 733’ten (1332-33) sonra da Halil Bey bir süre tek başına beyliğin sahibi olmuştur. İkinci küçük bir kitâbede ise mimarın adının Yûsuf oğlu Süleyman olduğu kayıtlıdır.

Toroslar’ın dar ve iki yakası yüksek bir boğazında, iki kaya kitlesi arasına inşa edilen köprü 21 m. uzunluğunda ve 6 m. genişliğindedir. Muntazam işlenmiş kesme taşlardan yapılan Alaköprü’nün kayalar üstündeki küçük bir gözünden başka, akarsu üstünde gayet geniş ve muhteşem tek bir gözü vardır. Türk köprü mimarisinin çok başarılı örneklerinden olan bu değerli eserin ne yazık ki 1960’lı yıllarda bütün estetiğini bozacak biçimde üstü düzlenmiş, iki ucu 40 m. kadar uzatılmış ve tabanı da genişletilmek suretiyle modern bir hale sokulmuştur.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 722-725.

Cevdet Çulpan, Türk Taş Köprüleri, Ankara 1975, s. 85-86.

Halit Bardakçı, Bütün Yönleriyle Ermenek, Konya 1976, s. 169-170.

Gülgün Tunç, Taş Köprülerimiz, Ankara 1978, s. 16-18.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 334-335 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER