ALEMDAR MUSTAFA PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ALEMDAR MUSTAFA PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Vezirlik rütbesi ile ömür boyu Silistre valiliği ve Tuna seraskerliği veren padişah
SELİM III
Osmanlı padişahı (1789-1807).
Tahttan indirilmesini sağladığı padişah
MUSTAFA IV
Osmanlı padişahı (1807-1808).
Tahta çıkmasını sağladığı ve sadrazamlığını yaptığı padişah
MAHMUD II
Osmanlı padişahı (1808-1839).
Kethüdâsı olduğu ve bayraktarlığını yaptığı kişi
TİRSİNİKLİOĞLU İSMÂİL AĞA
Rusçuk âyanı.
Mücadele ettiği isyancı
PAZVANDOĞLU OSMAN
Vidin ve Kuzey Bulgaristan bölgesinin âsi âyanı.
Yakın çevresinde oluşan Rusçuk yâranı adlı grup üyelerinden
RÂMİZ ABDULLAH PAŞA
Osmanlı kaptan-ı deryâsı.
Yakın çevresinde oluşan Rusçuk yâranı adlı grup üyelerinden
GALİB PAŞA, Mehmed Said
Osmanlı sadrazamı.
IV. Mustafa'ya tahttan çekilmesi haberini gönderdiği kişi
ARAPZÂDE MEHMED ÂRİF EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Döneminde âyanlarla yapılan mukavelenâme
SENED-i İTTİFAK
Osmanlı tarihinde merkez bürokrasisi ile âyan arasında imzalanan belgenin adı.
Doğduğu yer
HOTİN
Ukrayna’da eski bir kale ve şehir.
Âyanlığına tayin edildiği yer
HEZARGRAD
Kuzeydoğu Bulgaristan’da bugün Razgrad adıyla anılan eski bir Osmanlı şehri.
Tirsinikli'nin vefatı üzerine kontrolünü ele geçirerek âyanı olduğu yer
RUSÇUK
Bulgaristan’da tarihî bir şehir.
Ruslar’ın eline düşmekten kurtardığı yer
İSMÂİL
Tuna deltasında eski bir Osmanlı kalesi ve kasabası.
Nizâm-ı Cedîd askerinin devamı olarak kurdurduğu ordu
SEKBÂN-ı CEDÎD
II. Mahmud dönemi başlarında kurulan düzenli ordu.
II. Meşrutiyet'ten sonra mezarının nakledildiği yer
ZEYNEB SULTAN KÜLLİYESİ
İstanbul Eminönü’nde XVIII. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER