ALİ b. AHMED el-İMRÂNÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ b. AHMED el-İMRÂNÎ

عليّ بن أحمد العمراني
Müellif:
ALİ b. AHMED el-İMRÂNÎ
Müellif: SARGON ERDEM
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 24.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-b-ahmed-el-imrani
SARGON ERDEM, "ALİ b. AHMED el-İMRÂNÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-b-ahmed-el-imrani (24.07.2024).
Kopyalama metni

Doğum yeri ve yılı bilinmemekle beraber Mevsılî nisbesinden Musul’da doğmuş olabileceği tahmin edilmektedir. Kaynaklarda, fazilet ve ilim sahibi bir insan olarak şöhret yaptığı, insanların kendisinden ilim öğrenmek ve zenginliğiyle ünlü kütüphanesinden faydalanmak için uzak beldelerden Musul’a geldikleri kayıtlıdır. Eserleri aritmetik, geometri ve astroloji üzerinedir. Bunlar arasında, Mısırlı matematikçi Ebû Kâmil’in Kitâbü’l-Cebr ve’l-muḳābele adlı eserine yaptığı şerh ile uğurlu günlerin nasıl seçileceğine dair kaleme aldığı Kitâbü’l-İḫtiyârât adlı astrolojik çalışması en tanınmış olanlarıdır. el-İḫtiyârât, 1134 yılında Barselona’da Abraham Judaeus tarafından De electionibus adıyla Latince’ye tercüme edilmiştir.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 394.

İbnü’l-Kıftî, İḫbârü’l-ʿulemâʾ, Kahire, ts. (Mektebetü’l-Mütenebbî), s. 156-157.

, s. 56-57.

Ebü’l-Kāsım Kurbânî, Zindegînâme-i Riyâżîdânân-ı Devre-i İslâmî, Tahran 1365 hş., s. 321.

, V, 281, 291; VII, 166.

, V, 57.

M. Ullmann, Die Natur- und Geheimwissenschaften im Islam, Leiden 1972, s. 331-332.

, I, 632.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 381 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER