SARGON ERDEM - TDV İslâm Ansiklopedisi

SARGON ERDEM

Müellif toplam 35 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, Dinler Tarihi, İslam Bilim Tarihi, İslam Sanatları, İslam Tarihi ve Medeniyeti, İslam Toplumları ve Coğrafyası, Tefsir, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABAKUS / 1. Bölüm
Basit hesap işlemlerini yapmakta kullanılan sayı boncukları levhası.
ABANOZ
Kerestesi genellikle siyah, siyaha yakın yeşil ve koyu kahverengi olan, ağır ve sert bir ağaç türü.
ABDESTHANE
İdrar ve sindirim artıklarını çıkarmak için özel olarak yapılmış yer, helâ.
ABDULLAH b. REVÂHA
Şair sahâbî, Mûte Savaşı’nda şehid düşen üçüncü kumandan.
ABDÜLMELİK eş-ŞÎRÂZÎ
Ortaçağ matematikçisi ve astronomi bilgini.
ABDÜLVÂHİD el-CÛZCÂNÎ
XI. yüzyılda yaşayan müslüman astronom ve matematikçi.
ADANA / 1. Bölüm
Akdeniz bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
AKİK
Halk arasında makbul tutulan bir süs taşı.
ALCALA, Pedro de
Avrupa’da ilk Arapça sözlük ve gramer kitabını yayımlayan İspanyol dil bilgini.
ALEM / 1. Bölüm
Tuğ, bayrak ve sancak gönderleriyle kubbe, külâh ve çatıların tepesine takılan sembol; sınır taşı.
ALİ b. AHMED el-İMRÂNÎ
Matematikçi ve astrolog.
ALJAMİA
Endülüs’te XVII. yüzyılın başlarına kadar konuşulan ve Arap harfleriyle yazılan İspanyol lehçesi.
ALKAZAR
Endülüs’te bulunan ve en önemlileri Sevilla Alkazarı olan müstahkem Ortaçağ sarayları.
AMÂLİKA
En eski Arap kabilesi olduğu kabul edilen yarı efsanevî göçebe Sâmî topluluk.
AMBER
Okyanusların çeşitli kesimlerinden toplanan güzel kokulu bir madde.
ÂMİN
Duanın kabulünü temenni etmek niyetiyle sonunda söylenen bitiriş sözü.
AMRİTSAR
Sihler’in dinî merkezi.
ANKA / 1. Bölüm
İslâm tasavvuf ve sanatında anka veya sîmurg, halk arasında zümrüdüanka adlarıyla anılan efsanevî kuş.
ANKARA / 1. Bölüm
Türkiye Cumhuriyeti’nin başşehri ve bu şehrin merkez olduğu il.
APOLLONİOS, Tyanalı
Eserleri ve panteist görüşleri müslümanlarca tanınan I. yüzyıl Stoacı-Pythagorasçı Grek filozofu.
ASYA / 3. Bölüm: TARİH
Dünyanın en büyük kıtası.
AŞKĀBÂD
Türkmen Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin başşehri.
ATLAS
Sert ve parlak bir ipekli kumaş türü.
AYAK
Metrik sistemin kabulünden önce mimaride ve arazi ölçümlerinde kullanılan bir uzunluk birimi.
AYAK TAŞI
Fazla girip çıkılan büyük binaların kapı eşiği önüne konulan sert taş.
AYNAKÂRÎ
İç mimaride uygulanan bir süsleme tekniği.

Arap alfabesinin ikinci harfi.
BÂBİL
Eski Mezopotamya’nın en büyük ve en ünlü şehri.
BAĞA
Süsleme sanatlarında ve küçük eşya yapımında kullanılan deniz kaplumbağası kabuğu.
BAYRAM / 1. Bölüm
Dinî veya millî açıdan özel önemi olan ve topluca kutlanan gün.
BUHÂRÎ, Ali Şah b. Muhammed
XIII. yüzyıl astrologlarından.
BUHUR
Ateşe atılmak veya özel bir kap içinde yakılmak suretiyle güzel kokulu dumanından faydalanılan madde, tütsü.
BUHURDAN
İçinde tütsü yakılan özel kap.
CAR
Bir kadın sokak kıyafeti.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER