ALİ b. BÜNDÂR es-SAYRAFÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ b. BÜNDÂR es-SAYRAFÎ

bk. SAYRAFÎ
Horasanlı zâhid ve sûfî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER