ALİ b. HAMZA el-KİSÂÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ b. HAMZA el-KİSÂÎ

bk. KİSÂÎ, Ali b. Hamza
Yedi kıraat imamından biri, nahiv âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER