ALİ b. HİLÂL - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ b. HİLÂL

bk. İBNÜ’l-BEVVÂB
Aklâm-ı sittenin teşekkülünde İbn Mukle’den sonra en büyük rolü oynayan hattat.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER