ALİ b. MUFADDAL - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ b. MUFADDAL

bk. İBNÜ’l-MUFADDAL
Hadis hâfızı, fakih.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER