ALİ b. UBEYDE er-REYHÂNÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ b. UBEYDE er-REYHÂNÎ

bk. REYHÂNÎ, Ali b. Ubeyde
Emsal ve hikemiyata dair eserleriyle tanınan özgün edebî nesir yazarı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER