ALİ TÛSÎ TÜRBESİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ TÛSÎ TÜRBESİ

bk. EBÜ’l-KĀSIM-ı TÛSÎ TÜRBESİ
Selçuklu emîrlerinden Ebü’l-Kāsım b. Ali et-Tûsî’nin Tokat’ta bulunan türbesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER