ALİ PAŞA CAMİİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ PAŞA CAMİİ

Müellif:
ALİ PAŞA CAMİİ
Müellif: ÖZKAN ERTUĞRUL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 26.02.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-pasa-camii--bursa
ÖZKAN ERTUĞRUL, "ALİ PAŞA CAMİİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-pasa-camii--bursa (26.02.2024).
Kopyalama metni

Alipaşa mahallesi Eski Sokak’ta bulunan cami Yıldırım Bayezid’in veziri Çandarlı Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. Kesin inşa tarihi bilinmemekte, ancak vakfiyesinin 796 (1394) tarihli olmasından daha önceki bir tarihte yapıldığı anlaşılmaktadır. Zâviyeli cami tipindedir. 1854’teki büyük zelzelede kubbeleriyle taphane odaları olan yan kanatları ve orijinal minaresi yıkılmış, mihrap tarafında da gözle görülür bir çarpılma meydana gelmiştir. Cami bugünkü şeklini depremden sonra geçirdiği büyük onarım sırasında almıştır.

Son cemaat yeri beş kemerlidir ve mevcut izlerden, kemerlerin meydana getirdiği bölümlerin kubbeli oldukları anlaşılmaktadır. Çokgen gövdeli iki sütunçesi bulunan kapı nişi on bir, iki yanında yer alan hücreler ise beşer sıra mukarnaslıdır. Bugün tavanla örtülü olan harimin ana eksen üzerinde iki kubbeli, tamamen yıkılmış bulunan yan kanatların da daire tonozlu oldukları yine mevcut izlerden anlaşılmaktadır. Duvarlar üç sıra tuğla, bir sıra moloz taşla örülmüştür.


BİBLİYOGRAFYA

A. Gabriel, Une capitale turque Brousse - Bursa, Paris 1958, s. 137-139.

, s. 385-387.

Kâzım Baykal, Bursa ve Anıtları, İstanbul 1982, s. 79-80.

Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler, Ankara 1983, III, 15-17.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 428-429 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER