ÖZKAN ERTUĞRUL - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÖZKAN ERTUĞRUL

Müellif toplam 24 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDİ ÇELEBİ CAMİİ
İstanbul’un Kocamustafapaşa semtinde, Sulumanastır yakınında bulunan XVI. yüzyıla ait cami.
ACEM ALİ
Klasik Osmanlı mimarisinde adı bilinen ilk başmimar.
ALİ PAŞA CAMİİ
Bursa’da erken Osmanlı dönemine ait bir cami.
ASKI
Kubbeli yapılarda tavandan aşağı doğru sarkıtılan süs unsuru.
AVRAT PAZARI
Osmanlılar’da alıcıları da satıcıları da kadın olan pazar, kadınlar pazarı.
BALABAN İSKELESİ
Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan eski ticaret yolunun Üsküdar’daki iskelesi.
BARBAROS HAYREDDİN PAŞA TÜRBESİ
İstanbul Beşiktaş’ta Sinan Paşa Camii karşısında Deniz Müzesi’nin yanında yer alan türbe.
BEYAZIT YANGIN KULESİ
İstanbul Beyazıt’ta İstanbul Üniversitesi bahçesinde yangın gözetlemek için inşa edilmiş kule.
CEZZÂR AHMED PAŞA CAMİİ
Akkâ’da XVIII. yüzyıl sonuna ait cami.
CİZRE KÖPRÜSÜ
İslâm sanatında özellikle batı ayağındaki astrolojik tasvirler sebebiyle ayrı bir yeri olan köprü.
ÇARDAK HAN
Denizli sınırları içinde bulunan XIII. yüzyıla ait kervansaray.
ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE
Sivas’ta XIII. yüzyıla ait Selçuklu medresesi.
DÂRÜLHADİS KÜLLİYESİ
Edirne’de Tunca nehri kıyısında XV. yüzyıla ait külliye.
DÖNER KÜMBET
Kayseri’de XIII. yüzyıla ait türbe.
EĞRİKAPI MAKSEMİ
İstanbul’da tarihî bir su taksim merkezi.
FİRDEVS KÖŞKÜ
Mardin’de bir Artuklu köşkü.
GÖKMEDRESE
Sivas’ta Selçuklular dönemine ait medrese.
GÖKMEDRESE
Tokat’ta XIII. yüzyılın ikinci yarısına ait medrese.
GÜDÜK MİNARE
Sivas’ta Eretnaoğulları devrine ait türbe.
GÜLBAHAR HATUN CAMİİ ve TÜRBESİ
Trabzon’da XVI. yüzyıla ait cami ve türbe.
HEKİM HANI
Malatya-Sivas yolu üzerinde Selçuklu kervansarayı.
KEMÂLEDDİN BEY, Mimar
Osmanlı Devleti’nin sonları ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında eser veren Türk mimarı.
KİÇİK MESCİDİ
Ankara’da XV. yüzyıla ait cami.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER