ALTINAPA HANI - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALTINAPA HANI

Müellif:
ALTINAPA HANI
Müellif: ARA ALTUN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 29.03.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/altinapa-hani
ARA ALTUN, "ALTINAPA HANI", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/altinapa-hani (29.03.2023).
Kopyalama metni

Vakfiyesinden 598 (1202) yılında, Akşehir-Konya yolundaki Argıt Hanı’nın da bânisi olan Selçuklu devlet adamlarından Sipehsâlâr Şemseddin Altınapa tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Eski Konya-Beyşehir yolu üzerinde bulunan hanın, hol kısmı ile avlu kısmı birbirine eşit iki bölümlü bir Selçuklu kervansarayı olduğu, kesme taştan ve sade bir üslûpla süslemesiz olarak yapıldığı, girişin solunda eyvan üstüne yerleştirilmiş fevkanî bir mescidinin bulunduğu bilinmektedir.


BİBLİYOGRAFYA

K. Erdmann, Das Anatolische Karavansaray des 13. Jahrhunderts, Berlin 1961, s. 29.

İsmet İlter, Tarihî Türk Hanları, Ankara 1969, s. 14.

Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul 1973, II, 147.

Osman Turan, “Selçuk Devri Vakfiyeleri I: Şemseddin Altun-aba, Vakfiyyesi ve Hayatı”, , XI/42 (1947), s. 197-230.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 541 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER