ARA ALTUN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ARA ALTUN

Müellif toplam 37 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÜLLATİF CAMİİ
Mardin’de şehrin orta kesiminde, avlusunda medresesi bulunan Artuklu camisi.
AĞZIKARA HAN
Aksaray-Kayseri yolu üzerinde Hoca Mes‘ûd b. Abdullah tarafından yaptırılan han.
AHLAT / 2. Bölüm
Van gölünün kuzeybatı kıyısında mezar âbideleriyle meşhur tarihî bir şehir ve bugün Bitlis’e bağlı ilçe merkezi.
AHMED PAŞA CAMİİ
Kütahya’da XVI. yüzyılın başlarına ait cami.
AKŞEBE SULTAN MESCİDİ
Alanya’da Selçuklu dönemine ait bir mescid.
ALACALI CAMİ
Harput’ta (Elazığ) XIII. yüzyıl başlarına ait bir Artuklu camisi.
ALÂEDDİN CAMİİ
Niğde’de XIII. yüzyıla ait bir Selçuklu camisi.
ALARA HANI
Alanya-Antalya arasında bulunan Selçuklu dönemine ait han.
ALARA KASRI
Alanya-Antalya arasında bulunan Selçuklu dönemine ait müstahkem bir köşk harabesi.
ALÂÜDDEVLE CAMİİ
Gaziantep’te Dulkadıroğulları devrine ait cami.
ALAY HANI
Aksaray-Kayseri yolu üzerinde bulunan Selçuklu hanı.
ALİ PAŞA CAMİİ
Kütahya’da muhtemelen XVIII. yüzyıla ait bir cami.
ALTINAPA HANI
Altınapa Barajı’nın suları altında kalan bir Selçuklu kervansarayı.
ARSLAN BEY CAMİİ
Kütahya’da XV. yüzyıla ait bir cami.
ARTUKLULAR / 2. Bölüm: Artuklu Sanatı
Diyarbekir ve Mardin çevresinde 1102-1409 tarihleri arasında hüküm süren bir Türkmen hânedanı.
ASLANAPA, Oktay
Türkiye’de sanat tarihi bilim dalının kurucularından, Türk sanatı araştırmacısı.
AVGUNU MEDRESESİ
Kayseri’de bir Anadolu Selçuklu medresesi.
AYNİ MİNARE CAMİİ
Diyarbakır’da Akkoyunlu dönemine ait cami.
BÂB-ı SERASKERÎ / 2. Bölüm: MİMARİ
Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye’nin en üst rütbedeki kumandanı olan seraskerin resmî makamı ve buranın âbidevî ana giriş kapısı.
BALIKLI TEKKESİ
Kütahya’da XV. yüzyılda kurulan bir tekke.
BEHRAM PAŞA CAMİİ
Diyarbakır’da XVI. yüzyıla ait cami.
BEŞARE BEY MESCİDİ
Konya’da XIII. yüzyılın başlarına ait mescid.
BULGUR TEKKESİ
Konya’nın Tuzcular semtinde Demirciler Çarşısı içinde bulunan Ortaçağ Anadolu Türk mimarisinin ilgi çekici yapılarından biri.
CİHANGİR CAMİİ
İstanbul’un Beyoğlu yakasında bir semte adını veren cami.
ÇAY MEDRESESİ
XIII. yüzyıl Anadolu Selçuklu medresesi.
ÇİFTE KÜMBET
Kayseri’de Anadolu Selçukluları’na ait iki mezar anıtı.
DELİLLER HANI
Diyarbakır’da XVI. yüzyıla ait Osmanlı hanı.
EBÜ’l-KĀSIM-ı TÛSÎ TÜRBESİ
Selçuklu emîrlerinden Ebü’l-Kāsım b. Ali et-Tûsî’nin Tokat’ta bulunan türbesi.
EMÎNÜDDİN KÜLLİYESİ
Mardin’de Artuklu devrine ait külliye.
EMÎR BAYINDIR MESCİDİ ve KÜMBETİ
Ahlat’ta Akkoyunlular devrine ait mescid ve türbe.
GAZNELİLER / 2. Bölüm: Mimari
963-1186 yılları arasında Horasan, Afganistan ve Kuzey Hindistan’da hüküm süren bir müslüman-Türk hânedanı.
GÖKMESCİD
Tebriz’de Karakoyunlular dönemine ait cami.
GÖMEÇ HATUN TÜRBESİ
Konya’da eyvan tipinde bir Selçuklu türbesi.
HATUNİYE MEDRESESİ
Mardin’de XII. yüzyıla ait medrese.
HIDIRLIK MESCİDİ
Kütahya’da XIII. yüzyıla ait Selçuklu yapısı.
İSHAK FAKİH KÜLLİYESİ
Kütahya’da XV. yüzyıl başlarında yapılmış külliye.
KARAHANLILAR / 3. Bölüm: MİMARİ
Mâverâünnehir ve Doğu Türkistan’da hüküm süren Türk-İslâm hânedanı (840-1212).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER