AMCAZÂDE HÜSEYİN PAŞA KÜTÜPHANESİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

AMCAZÂDE HÜSEYİN PAŞA KÜTÜPHANESİ

AMCAZÂDE HÜSEYİN PAŞA KÜTÜPHANESİ
Müellif: İSMAİL E. ERÜNSAL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 20.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/amcazade-huseyin-pasa-kutuphanesi
İSMAİL E. ERÜNSAL, "AMCAZÂDE HÜSEYİN PAŞA KÜTÜPHANESİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/amcazade-huseyin-pasa-kutuphanesi (20.05.2024).
Kopyalama metni

1112 (1700) yılında Amcazâde Hüseyin Paşa tarafından yaptırılan külliyenin girişindeki avlunun sağ tarafında yer alan iki katlı bir yapıdır. Vakfiyesinden anlaşıldığına göre kütüphanede üç hâfız-ı kütüb, bir kâtib-i kütüb, bir de mücellit görev yapmakta, kütüphane haftada üç gün açık bulunmaktaydı. Kurulduğunda 500 civarında kitaptan meydana gelen bir koleksiyona sahip olan kütüphanenin daha sonraki tarihlerde yapılan bağışlarla zenginleştiği görülmektedir. İstanbul’daki kütüphanelerin birleştirilmesi çalışmaları sırasında önce Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ne, daha sonra da Fatih’teki Millet Kütüphanesi’ne nakledilen Amcazâde Hüseyin Paşa Kütüphanesi’ne ait kitaplar bugün Süleymaniye Kütüphanesi’nde ayrı bir bölüm halinde muhafaza edilmektedir.


BİBLİYOGRAFYA

Amca-zâde Hüseyin Paşa Vakfiyesi, VGMA, nr. 502, s. 1-12; a.e., Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 2272.

, İbnülemin-Tevcîhat, nr. 890.

Halit Dener, Süleymaniye Umumî Kütüphanesi, İstanbul 1957.

, s. 65, 173, 177, 178, 184, 187, 196, 237, 274.

Erdem Yücel, “Amcazâde Hüseyin Paşa Külliyesi”, , sy. 8 (1969), s. 258-261.

Şükrü Nail Bayraktar, “Amucazâde Hüseyin Paşa Külliyesi [Kütüphane]”, , II, 799.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 3. cildinde, 10-11 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER