ÂMİR b. LÜEY (Benî Âmir b. Lüey) - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÂMİR b. LÜEY (Benî Âmir b. Lüey)

بنو عامر بن لؤي
Müellif:
ÂMİR b. LÜEY (Benî Âmir b. Lüey)
Müellif: AHMET ÖNKAL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 29.11.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/amir-b-luey-beni-amir-b-luey
AHMET ÖNKAL, "ÂMİR b. LÜEY (Benî Âmir b. Lüey)", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/amir-b-luey-beni-amir-b-luey (29.11.2023).
Kopyalama metni

Âmir’in Hısl ve Maîs adlı oğullarından gelen ailenin nesebi Adnân’a kadar uzanır. Kureyş içerisinde oldukça kalabalık bir aile oluşturan Âmir b. Lüey oğulları, Kusay b. Kilâb’dan sonra Mekke ve Kâbe ile ilgili idarî ve dinî görevlerin taksimatı konusunda Abdüddâroğulları ile Abdümenâfoğulları arasında çıkan anlaşmazlıkta tarafsız kalmayı tercih etmişlerdir.

Hz. Peygamber’in davetine uzun yıllar düşmanca karşı koyan Âmir b. Lüey mensupları yanında erken tarihlerde müslüman olanlar da vardır. İslâm tarihinde meşhur olan Âmir b. Lüeyliler arasında Abdullah b. Ümmü Mektûm, Sekrân b. Amr, Abdullah b. Sa‘d b. Ebû Serh, Süheyl b. Amr ve Amr b. Abdüvedd’in isimleri zikredilebilir.


BİBLİYOGRAFYA

, I, 131.

, I, 74, 77.

, s. 412-440.

, II, 347, 625.

, s. 166-167.

, II, 324-325.

Kalkaşendî, Nihâyetü’l-ereb, Beyrut 1405/1984, s. 302-303.

Kehhâle, Muʿcemü ḳabâʾili’l-ʿArab, Beyrut 1402/1982, II, 713.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 3. cildinde, 66 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER