AMPİR ÜSLÛP - TDV İslâm Ansiklopedisi

AMPİR ÜSLÛP

bk. EMPİRE
Türk sanatına XIX. yüzyılda girmiş olan bir Batı Avrupa sanat üslûbu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER