AMR b. ABESE - TDV İslâm Ansiklopedisi

AMR b. ABESE

عمرو بن عبسة
Müellif:
AMR b. ABESE
Müellif: AHMET ÖNKAL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 21.02.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/amr-b-abese
AHMET ÖNKAL, "AMR b. ABESE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/amr-b-abese (21.02.2024).
Kopyalama metni

Süleym kabilesinin Becîle boyuna mensuptur. Câhiliye döneminde putlara tapmaktan nefret ederdi ve bundan dolayı sürekli bir arayış içindeydi. Zaman zaman Ehl-i kitap’tan bazılarıyla görüşür ve bilgi edinirdi. Bir gün yine putlardan nefretle söz ederken biri ona Mekke’deki bir şahsın da putların aleyhinde konuştuğunu söyledi. Bunun üzerine hemen Mekke’ye gidip Hz. Peygamber’le görüştü ve müslüman oldu. Kendi ifadesine göre o sırada yalnızca Hz. Ebû Bekir ile Bilâl-i Habeşî müslüman olmuştu. Orada Resûlullah’ın yanında kalmak istedi. Fakat Hz. Peygamber ona, şu anda şartların müsait olmadığını, evine dönmesini ve İslâmiyet’i açıkça tebliğ etmeye başladığını duyunca tekrar gelmesini söyledi. O da ailesinin yanına dönüp Hz. Peygamber’den haber beklemeye başladı. Mekke’nin fethinden kısa bir süre önce Medineli bir grupla karşılaştı ve Resûlullah’ı sordu. Halkın büyük bir coşkuyla İslâm dinini kabul ettiğini öğrenince derhal Medine’ye giderek Mekke’nin fethine, daha sonra da Tâif Muhasarası’na katıldı. Bir müddet Medine’de kaldıktan sonra Suriye üzerine gönderilen orduda görev aldı ve Yermük Savaşı’nda Hâlid b. Velîd’in süvari birliklerine kumanda etti (13/634).

Büyük bir ihtimalle Hz. Osman’ın halifeliğinin son yıllarında Hıms’ta öldü. Ebû Ümâme el-Bâhilî, Sehl b. Sa‘d, Kesîr b. Mürre ve Adî b. Ertât gibi muhaddisler ondan hadis rivayet etmişlerdir.


BİBLİYOGRAFYA

, IV, 111, 384-385.

Müslim, “Ṣalâtü’l-müsâfirîn”, 294.

, IV, 214-219.

, s. 290.

, II, 315, 317; III, 397; IV, 67.

İbn Hazm, Cevâmiʿu’s-sîre, Beyrut 1403/1983, s. 22.

, II, 498-501.

, IV, 251-252.

, II, 456-460.

, III, 5-6.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 3. cildinde, 79 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER