ANADOLU SANATI ARAŞTIRMALARI - TDV İslâm Ansiklopedisi

ANADOLU SANATI ARAŞTIRMALARI

Müellif:
ANADOLU SANATI ARAŞTIRMALARI
Müellif: SEMAVİ EYİCE
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 22.04.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/anadolu-sanati-arastirmalari
SEMAVİ EYİCE, "ANADOLU SANATI ARAŞTIRMALARI", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/anadolu-sanati-arastirmalari (22.04.2024).
Kopyalama metni

Derginin ilk sayısı 1968, ikinci sayısı 1970 yılında çıkmıştır. Yayın programı, Doğan Kuban’ın ilk sayıdaki kısa önsözünde, “Dergi, özellikle Anadolu ve Yakındoğu mimarisi ve sanatı alanındaki orijinal araştırmaları, Mimarlık Fakültesi elemanları ve öğrencilerinin Türkiye’deki anıtlar üzerinde yaptıkları etüd ve rölöveleri yayımlayacaktır” şeklinde açıklanmıştır. Böylece dergide, Türk-İslâm sanatı yanında Anadolu’nun daha önceki devirlerine ait eserler hakkında da araştırmalar bulunacağı belirtilmiştir.

Temiz baskılı ve metin dışı ilâveler bakımından zengin olan birinci sayıda, Doğan Kuban’ın “İslâm Sanatının Yorumlanması”, Ayda Arel’in “Menteşe Beyliği Devrinde Peçin Şehri”, Afife Batur’un “Yıldız-Serencebey’de Şeyh Zafir Türbe, Kitaplık ve Çeşmesi”, Selçuk Batur’un “Osmanlı Camilerinden Sekizgen Destekli Camiler”, Metin Sözen’in “Anadolu’da Eyvan Tipi Türbeler” adlı araştırmaları yer almaktadır. Daha hacimli olan ikinci sayıda ise Doğan Kuban’ın “Anadolu’da Türk Şehri”, Aziz Albek’in “Tolhan”, Ayda Arel’in “Batı Anadolu’da Bazı Yapıların Tarihleri ve XV. Yüzyıl Osmanlı Mimarisi”, Selçuk Batur’un “Ondokuzuncu Yüzyılın Büyük Camilerinde Son Cemaat Yeri ve Hünkâr Mahfili Sorunu Üzerine”, Metin Sözen’in “Hacı Hamza’daki Türk Eserleri”, Afife Batur’un “Osmanlı Camilerinde Almaşık Duvar Tekniği” adlı araştırma yazıları bulunmaktadır.

Genellikle İstanbul Teknik Üniversitesi’nde dergiyi çıkaran kürsü elemanlarının araştırmalarını yayımlayan ve Anadolu’daki Türk mimarisine ağırlık verdiği görülen bu çok faydalı yıllık dergi iki sayıdan sonra devam etmemiştir.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 3. cildinde, 147 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER