ARAP ve ACEM KAZASKERLİĞİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ARAP ve ACEM KAZASKERLİĞİ

bk. KAZASKER
İslâm tarihinde askerler arasındaki davalara bakan ordu kadısı, Osmanlılar’da Dîvân-ı Hümâyun’un üyesi, yargı ve eğitim teşkilâtının sorumlusu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER