ARAZ, Fatma Nezihe - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ARAZ, Fatma Nezihe ile İLİŞKİLİ MADDELER

Mürşidi
KENAN RİFÂÎ
Mutasavvıf-şair.
Yazılarının yayımlandığı dergilerden
İSTANBUL
1953-1956 yılları arasında yayımlanan fikir, sanat ve edebiyat dergisi.
Birlikte eser hazırladığı isimlerden
AYVERDİ, Samiha
Romancı, yazar ve mutasavvıf.
Birlikte eser hazırladığı isimlerden
EROL, Safiye
Cumhuriyet dönemi romancı ve yazarı.
Birlikte eser hazırladığı isimlerden
SOFİ HURİ
Yazar-mütercim.
Eserinde yaşayışını anlattığı mutasavvıflardan
AHMED YESEVÎ
Orta Asya Türkleri’nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve “pîr-i Türkistan” diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu.
Eserinde yaşayışını anlattığı mutasavvıflardan
MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-i RÛMÎ
Mevleviyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, âlim ve şair.
Eserinde yaşayışını anlattığı mutasavvıflardan
YÛNUS EMRE
Mutasavvıf Türk şairi.
Eserinde yaşayışını anlattığı mutasavvıflardan
HACI BEKTÂŞ-ı VELÎ
Bektaşîlik tarikatının kurucusu olarak kabul edilen Türkmen şeyhi.
Eserinde yaşayışını anlattığı mutasavvıflardan
SARI SALTUK
Anadolu ve Balkanlar’ın Türkleşip müslümanlaşmasındaki etkisi sebebiyle adı etrafında menkıbeler oluşmuş bir alperen.
Eserinde yaşayışını anlattığı mutasavvıflardan
MERKEZ EFENDİ
Halvetî-Sünbülî şeyhi, âlim.
Eserinde yaşayışını anlattığı mutasavvıflardan
GEYİKLİ BABA
Rum abdalları zümresine ve Vefâiyye tarikatına mensup bir Türkmen şeyhi.
Eserinde yaşayışını anlattığı mutasavvıflardan
AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ
Celvetiyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, şair.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER