ÂRİF-i RÎVGERÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÂRİF-i RÎVGERÎ

عارف ريوكرى
Müellif:
ÂRİF-i RÎVGERÎ
Müellif: SÜLEYMAN ULUDAĞ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Son Güncelleme Tarihi: 16.04.2019
Erişim Tarihi: 05.12.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/arif-i-rivgeri
SÜLEYMAN ULUDAĞ, "ÂRİF-i RÎVGERÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/arif-i-rivgeri (05.12.2023).
Kopyalama metni

Gucdüvân ve Buhara yakınlarında bulunan (günümüzde Şâfirkan şehrine bağlı) Rîvger köyünde doğdu ve burada öldü. Hâcegân tarikatının kurucusu kabul edilen Abdülhâliḳ-ı Gucdüvânî’nin dört büyük halifesinden biri, Mahmûd-ı İncîrfağnevî’nin de şeyhidir. Nakşibendiyye tarikatının kurucusu Bahâeddin Nakşibend’in tarikat silsilesi Rîvgerî vasıtası ile Gucdüvânî’ye ulaşır. Bu açıdan Ârif-i Rîvgerî’nin Nakşibendiyye tarikatı tarihinde önemli bir yeri vardır.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 51.

, s. 413.

Abdülmecîd el-Hânî, el-Ḥadâʾiḳu’l-verdiyye, Kahire 1308, s. 119.

, II, 7.

Necdet Tosun, Bahâeddîn Nakşbend: Hayatı, Görüşleri, Tarîkatı, İstanbul 2002, s. 57-58.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 3. cildinde, 369 numaralı sayfada "ÂRİF-i RÎVEGÎRÎ" başlığıyla yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız. Bu madde en son 16.04.2019 tarihinde güncellenmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER